Vil du jobbe med å redusere skader fra flom?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved vårt regionkontor i Tønsberg er det en ledig stilling innen planlegging og prosjektering av sikringstiltak mot skader fra flom og erosjon. Vi søker deg med kompetanse innen hydraulikk og prosjektering av sikringstiltak. Du må gjerne også ha kompetanse i gjennomføring av byggetiltak.

NVE Region Sør omfatter de seks fylkene fra Buskerud til Rogaland. Det har vært flere flomhendelser de siste årene i denne regionen med store materielle skader. Derfor har vi flere store sikringstiltak under utredning. Oppgaver for vår nye medarbeider vil være å planlegge og prosjektere disse sikringstiltakene. Vi følger også opp tiltakene i gjennomføringsfasen. NVE har et viktig samfunnsansvar i å forebygge skader fra flom og skred. Vi planlegger og gjennomfører sikringstiltak i særlige utsatte og bebygde områder i samarbeid med kommunene. Ved skadeflom og andre hendelser i vassdragene og ved skredhendelser er vi faglig rådgivere for politiet og for kommunene.

I NVE Region Sør er vi ca.30 medarbeidere i et bredt, tverrfaglig miljø. Du vil komme til et entusiastisk og inkluderende arbeidsmiljø der du vil inngå i tverrfaglige team.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og prosjektere flom- og erosjonssikringstiltak samt følge opp tiltak i gjennomføringsfasen
 • Bidra i utvikling av det sikringstekniske fagmiljøet i NVE, blant annet gjennom ny sikringshåndbok
 • Samarbeide med kommuner, konsulenter og entreprenører
 • Informere om sikringstiltakene til allmennheten
 • Bidra i beredskapssituasjoner

Jobben vil innebære noe reisevirksomhet, anslagsvis 20-30 dager i året

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i teknologi eller ingeniør med relevant erfaring
 • Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk
 • Fysikk til å kunne ferdes i terrenget
 • Førerkort klasse B

Ønskelige/fordelaktige kvalifikasjoner

 • Gode kunnskaper og erfaring innen hydraulikk og prosjektering av flom- og erosjonssikringsanlegg
 • Erfaring med bruk av GIS
 • Kjennskap til offentlige regler om byggesaksbehandling for denne type anlegg

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert, ser muligheter og tar initiativ
 • Du er trygg på din egen kompetanse og styrker for øvrig
 • Du har evne til å arbeide selvstendig, effektivt og løsningsorientert
 • Du liker å samarbeide med andre
 • Du har interesse for kunnskapsdeling og trives med formidling av faget

Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Arbeidsoppgaver med stor samfunnsmessig betydning og gode utviklingsmuligheter
 • Et kompetent og bredt sammensatt fagmiljø
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Årslønn innenfor spennet 460 000 – 700 000 i stillingskode avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør (1085/1087/1181) For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler  

Generell informasjon 

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk. 

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. 

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Anne Cathrine Sverdrup
Regionsjef
Eirik Traae
Sjefingeniør
Mobil: 916 27 020
Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 98 62

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger