Vil du jobbe med å forebygge og avdekke kriminalitet?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vil du jobbe med å forebygge og avdekke kriminalitet?

Statens vegvesen har etablert en ny seksjon med formål om å forebygge og avdekke ulovlig aktivitet innenfor virksomhetsområdet til vegvesenet. Seksjonen er organisert i Vegdirektoratet. Region sør skal ansette en regionkontakt som faglig styres av Krimseksjonen. Personen vil få et særlig ansvar for vegområdet, herunder arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Vi søker deg som kan bidra til Statens vegvesen sin satsning og videreutvikling av fagområdet.

Stillingen er fast og plassert på Veg- og transportavdelingen i Region sør. Kontorsted er fortrinnsvis Tønsberg. Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Bidra til oppbygging og videreutvikling innenfor fagområdet  
 • Nettverksbygging internt og eksternt med formål om å samle, behandle/analysere og videreformidle informasjon om kriminell og samfunnsskadelig aktivitet innenfor Statens vegvesen sitt virksomhetsområde, med særlig ansvar for vegområdet
 • Initiere og bistå med å organisere kontroller
 • Lede/delta i relevante interne/eksterne arbeidsgrupper, prosjekter og møter

 

Kvalifikasjonskrav

Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor aktuelle fagområder kan kompensere for manglende formell utdanning. Det er en fordel med erfaring fra bygg- og anleggsvirksomhet, herunder oppfølging av kontrakter. Videre er det ønskelig at du har erfaring med utredningsarbeid, god nettverkskompetanse og gjerne har arbeidet med veiledning og opplæring.  Det forutsettes at du har god evne til å lære deg nye systemer og er vant til å bruke ulike datakilder.

Du må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, krever vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no ).

 

Vi legger vekt på at du

 • er positiv, nysgjerrig og løsningsorientert
 • har gode samarbeidsevner
 • kan vise til analytiske ferdigheter
 • er selvgående og har god gjennomføringsevne

 

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du får muligheten til å påvirke samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på fagfeltet. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbud
 • Gunstig pensjonsordning              
 • Gode muligheter for etter- og videreutdanning
 • Personlig og faglig utvikling med interessante og utfordrende oppgaver
 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø

 

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsdirektør Stein-Roger Nilssen 95038899 eller avdelingsdirektør Jon Molnes tlf. 90783811.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger