Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Seksjonssjef IKT Drift

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Er du vår nye seksjonsleder for IKT – drift i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Vil du lede et datasenter med 24/7 drift, sentralisering, automatisering og høye krav til sikkerhet og har erfaring med å lede et større IKT- miljø? Da er du kanskje den vi leter etter!

IKT-avdelingen består av 35 personer fordelt på en IKT-stab, seksjonene IKT-drift og IKT-brukersenter. IKT-drift består av 11 ansatte og har et omfattende krav til sikkerhet kombinert med stadig flere tjenester fra eksterne samarbeidsparter. Seksjonen leverer klientløsning til 2800 samtidige brukere gjennom Citrix-porteføljen. I tiden fremover skal vi utvide ansvarsområdet innenfor ende til ende kontroll som omfatter i overkant av 10.000 enheter.

IKT-drift er lokalisert i Horten. Seksjonslederen vil rapportere til avdelingsdirektør for IKT i Kriminalomsorgsdirektoratet og være en del av IKT ledergruppe. Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av all sentral IT-infrastruktur og drifter i hovedsak systemene internt. En sikker, stabil og effektiv IT-drift er avgjørende for at kriminalomsorgen skal levere sine tjenester i samfunnet.

Vi søker etter en engasjert og ansvarsbevisst leder som er fremtidsrettet, faglig tydelig og handlekraftig. Vi ønsker at du har høy arbeidskapasitet, relevant ledererfaring og kan vise til resultater innen organisasjonsutvikling og endringsledelse. Du må evne å sette høye mål til deg selv og være genuint interessert i medarbeiderutvikling. Du må også ha erfaring med beste praksis innen IT Drift og opptatt av å anvende din kompetanse til å videreutvikle seksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle seksjonen IKT drift
 • Budsjett- og personalansvar for seksjonen
 • Ansvarlig for drift av infrastruktur, systemer og basistjenester i henhold til avtaler, regelverk og rutiner
 • Sentral i arbeidet med å utforme og implementere fremtidig IT driftsstrategi og driftsmodell
 • Lede og delta i digitaliseringsprosjekter og andre utvalgte prosjekter
 • Følge opp leverandører og eksterne konsulenter
 • Drive kontinuerlig forbedringsarbeid

Utdanning og erfaring

Du må ha

 • Relevant universitets-/høyskoleutdanning på minimum bachelor nivå
 • Relevant ledererfaring og erfaring med drift av avanserte IT-løsninger
 • Teknisk innsikt og god kjennskap til arkitektur, infrastruktur, sikkerhet og IT drift inkl. drift av skyløsninger og DevOps
 • Erfaring med krav til innkjøp av løsninger og tjenester, det er ønskelig med erfaring fra offentlige anskaffelser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Lang, relevant erfaring kan unntaksvis kompensere for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons, leder- og samarbeidsegenskaper
 • Strukturert og analytisk med gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe strategisk og operativt
 • Evne til å holde oversikt og løpende prioritere de viktigste oppgavene
 • Effektiv, selvstendig og tar initiativ til å holde deg faglig oppdatert

Vi tilbyr

 • Muligheter for å lede en seksjon med fokus på digitalisering og medarbeiderutvikling
 • Et godt IT-fag- og arbeidsmiljø
 • Spennende faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • Meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Stillingen lønnes som seksjonssjef fra kr 695.000 - 800.000 pr år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres før ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen er en IA-virksomhet og vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Prøvetiden er 6 måneder.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet.  Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes ppå tlf. 75 54 22 20

Kontaktpersoner

Pia Camilla Grønnås
Fungerende seksjonssjef IKT-Drift Haugdahl
Telefonnummer: +47 926 54 065
Tone Traa
Avdelingsdirektør IKT
Telefonnummer: +47 480 33 296

Hvem er Kriminalomsorgen?

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer, Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), fem regionadministrasjoner som er overordnet lokale fengsler og friomsorgskontor. Til sammen har etaten ca. 4500 tilsatte.

KDI holder til i nye lokaler i Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm, samt har en lokasjon i Horten. KDI ledes av en direktør og er organisert med fem seksjoner og to staber, seksjon for budsjett og styring, seksjon for regelverk og sikkerhet, seksjon for innhold og kapasitet, HR-seksjon, IKT-seksjon, internasjonal stab og kommunikasjonsstab. IKT-seksjonen er i hovedsak lokalisert i Horten.