Vil du jobbe for trygt drikkevann?

Førsteinspektør/Seniorinspektør

Stillingsbeskrivelse

Mattilsynets visjon er "et samfunn hvor maten er trygg og dyra har det godt" Trygt drikkevann er et høyt prioritert område i Mattilsynet, og tilsyn med drikkevann må styrkes. Vil du være med oss på dette arbeidet? 

Mattilsynet, region Stor-Oslo dekker fylkene Akershus, Oslo og Østfold. Regionen har 1,2 millioner innbyggere og befolkningen er i sterk vekst. Tilsyn med drikkevann er organisert i et regionalt team som har ansvar for å føre tilsyn med alle vannverk i regionen. Teamet består av 5 inspektører og ledes av en teamkoordinator. 

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn med drikkevann, vannverk, og ledningsnett med mer. 
 • Behandle plansaker innen drikkevannsområdet
 • Du kan få andre oppgave ut i fra kompetanse, erfaring og interesse. 

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på bachelor eller masternivå innen drikkevann, miljøteknikk eller annen relevant utdannelse 
 • Relevant arbeidserfaring innen drikkevann
 • Erfaring med plansaker vil bli tillagt vekt  
 • God kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel 
 • Interesse og forståelse for hygienisk trygt drikkevann
 • Det er et ønske at du har god kompetanse på databehandling og statistikk 
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk 
 • Du må ha plettfri vandel slik at du kan sikkerhetsklareres for tilsyn med skjermingsverdige vannforsyningssystemer 

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt med og støtter andre, du deler kunnskap, erfaringer og informasjon 
 • Du gjør klare prioriteringer og tar ansvar for resultat
 • Du er systematisk og løsningsorientert, og har god gjennomføringsevne
 • Du er utviklingsorientert og bidrar til utvikling av tilsynet
 • Du kommuniserer og veileder på en klar, presis og strukturert måte   

Det vil legges vekt på personlig egnethet og den totale sammensetningen av vårt drikkevannsteam ved ansettelse.  

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde 
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og faglig dyktige arbeidskollegaer
 • Lønn som førsteinspektør ( stillingskode 1498) eller seniorinspektør ( stillingskode 1499) med lønn etter kvalifikasjoner mellom 530.000 og 650.000 kr. 
 • Gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse.

Du vil bli tilknyttet en av avdelingene i regionen. Kontorsted vil, etter ditt ønske, være Oslo, Ås eller Yven ( Sarpsborg).

 

Slik søker du

Når du sender inn søknaden din, oppgir du referanser i selve søknaden og laster opp vitnemål og attester som vedlegg.    

Mattilsynet er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registeringsformål.  

 

Kontaktpersoner

Jorunn Aasgaard Grini
Avdelingssjef
Telefonnummer: 22 77 84 25
Trond Reidar Bukholm
Seniorinspektør
Telefonnummer: 22 77 90 67

Hvem er Mattilsynet?

Mattilsynet skal sikre folk trygg mat. Vi har også ansvar for å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse utfører tilsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet. Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer her www.mattilsynet.no