Vil du jobbe for en mer miljøvennlig jernbane? Da kan dette være jobben for deg!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, samt flere store prosjekter i Bergensområdet. 

 

Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Vestfoldbanen fra Drammen til Skien. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 140 medarbeidere. Prosjektet Drammen-Kobbervikdalen skal bygge nytt dobbeltspor i tunnel mellom Drammen stasjon og Skoger, der det nye sporet kobles på eksisterende dobbeltspor. Det skal også bygges nytt dobbeltspor på eksisterende trase mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, og begge stasjonene skal oppgraderes.

Prosjektet Drammen – Kobbervikdalen går nå inn i byggefasen og har behov for flere medarbeidere for oppfølging av klima og miljø. Prosjektet har stilt klimakrav til materialer og til fossilfrie og utslippsfrie maskiner, i tillegg til utslippskrav til vann, luft og støy. Miljø og klima skal integreres og ivaretas i alle faser i Bane NORs prosjekter og som miljørådgiver skal du bistå prosjektledelsen i dette arbeidet. 

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp at klima, miljøkrav og tillatelser blir ivaretatt i planlegging/prosjektering og på anleggsplass
 • Påse at nødvendige undersøkelser, kontroll, overvåking og miljørisikovurderinger blir utført
 • Bidra til samhandling med andre fagområder
 • Utarbeide klima/miljøregnskap

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra universitet/høyskole innenfor miljø med relevante fag og retning
 • Fordel med erfaring fra konsulent, entreprenør, byggherre og/eller offentlig forvaltning
 • Innsikt i offentlige planprosesser, bygg og anlegg
 • Kunnskap om lovgivning, standarder og etablert praksis for etterlevelse av krav til klima, miljø, støy og vibrasjoner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper og være flink til å samarbeide på tvers av faggrupper. Være løsningsorientert, kreativ og ha teknisk innsikt. Du må ha evne til å ta initiativ og å få ting til å skje. Det legges også vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende, og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen.

Vi tilbyr

 • God kompetanseutvikling innen miljøledelse, miljøoppfølging på anleggsplass, miljø i planlegging og prosjektering og offentlig planprosesser
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av mer miljøvennlig jernbane
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Arbeidssted Drammen
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personalbillett på VY sine tog

Kontaktpersoner

Elin Anita Walstad
Fagleder Ytre miljø
Telefonnummer: 902 05 678
Håvard Kjerkol
Fagansvarlig miljø
Telefonnummer: 916 56 219

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger