Vil du hjelpe Kirkens Bymisjon til å oppnå mer for flere gjennom digitalisering?

Virksomhetsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Kirkens Bymisjon er i ferd med å gjennomføre mange større endringer av både organisasjonsmessig og operasjonell karakter. Digitalisering er en naturlig del i denne utviklingen. IT går fra å være et støttesystem til å bli en integrert del av organisasjonens strategi, prosesser og tjenester. I en slik utvikling er det kritisk å forstå organisasjonen behov og arkitektur samt teknologiens begrensninger og muligheter. Det skal nå etableres en arkitekturpraksis for å understøtte dette.

Stillingen Virksomhetsarkitekt er en ny rolle, og den rette kandidaten vil derfor få en unik mulighet til å være med å etablere denne praksisen og stillingen.  Rollen vil samarbeide tett med ulike roller fra IT-avdelingen, blant annet virksomhetsrådgivere med kundeansvar, i tillegg til organisasjonens virksomheter, støttefunksjoner og strategiske leverandører.

Rollen er plassert i IT-avdelingen, og vil rapportere til IT-direktør.

Arbeidsoppgaver

 • sikre at organisasjonen har en helhetlig arkitekturpraksis som ivaretar arkitekturbehovet både på tvers og innenfor de ulike virksomhetsområdene
 • bidra i strategiarbeid og planlegging av prosjekter og programmer
 • samarbeide med arkitekter hos tjenesteleverandør for å sikre at teknisk arkitektur understøtter organisasjonens behov
 • bidra til å gjennomføre endringer i organisasjonen i et helhetlig perspektiv, samtidig som fokus er på virksomhetenes operasjonelle oppgaver og behov
 • være pådriver for digitalisering i organisasjonen

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • relevant utdannelse på høgskolenivå
 • erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • fordel med erfaring fra tilsvarende rolle, gjerne i større virksomheter
 • fordel med oppdatert kompetanse innen arkitekturarbeid med utgangspunkt i tjenesteorienterte leveranser
 • fordel med erfaring fra kjente arkitekturrammer og kan vise til hvordan de har bidratt til verdi hos virksomheten
 • fordel med erfaring fra prosjektrelatert arbeid og kjennskap til prosjektmetodikk
 • relevante sertifiseringer vil være en fordel
 • fordel med ITIL Foundation sertifisering og ev. gjennomført ITIL videregående kurs innenfor relevante områder
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby

 • en spennende og dynamisk arbeidsplass med engasjerte kollegaer og samarbeidspartnere
 • en meningsfull jobb med stor mulighet for påvirkning og faglig utvikling i en nyopprettet stilling
 • en spennende organisasjon
 • god pensjonsordning
 • lønn etter avtale

Søknader vurderes fortløpende. 

Kirkens Bymisjon HovedkontoretKirkens Bymisjon Hovedkontoret

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende organisasjon som arbeider i over 20 byer i Norge. Vår visjon er at menneskene i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. 

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo er en diakonal stiftelse med ca. 1300 ansatte og 2000 frivillige medarbeidere. Arbeidsfeltene omfatter tiltak innen helse- og sosialsektoren; rusfeltet, eldreomsorg, psykisk helsevern, arbeidsmarkedstiltak, boligutvikling, nærmiljø og frivillighet, arbeid blant barn, unge og familier, samt diakonalt arbeid. 

Stiftelsen i Oslo består av i overkant 40 ulike virksomheter som varierer i størrelse og arbeidsfelt. Noen virksomheter opererer på konkurranseutsatte kontrakter, andre virksomheter er direkte finansiert over statsbudsjett, eller egenfinansiert av organisasjonen. Hovedkontoret er lokalisert i Tollbugata 3 i Oslo sentrum. 

Organisasjonen er tildelt TV-aksjonen for 2018 i samarbeid med NRK med aksjonen «Mindre alene sammen». 

Om IT-avdelingen i Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo 

IT-avdelingen har ansvaret for IT-leveransene til hele organisasjonen. I tillegg leveres det tjenester til andre bymisjoner i Norge. IT-avdelingen er organisert rundt strategisk bruk av IT, styring av eksterne leverandører, virksomhetsrådgivning og tjenestestyring. IT-drift og Servicedesk er satt ut til ekstern leverandør.

Kontaktpersoner

Øivind Solheim
IT-direktør
Telefonnummer: 95440183

Hvem er Kirkens Bymisjon?

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo (SKBO) er en diakonal stiftelse med ca. 1200 ansatte og like mange frivillige medarbeidere. Arbeidsfeltet omfatter ca. 40 institusjoner og tiltak innen sosial- og helsesektoren, rusfeltet, eldreomsorg, psykisk helsevern, arbeidsmarkedstiltak, boligutvikling, nærmiljø og frivillighet, arbeid blant barn, unge og familier, samt kirkelig arbeid. Eiendomsavdelingen driver profesjonelt innenfor en diakonal stiftelse, og er en viktig inntektskilde for organisasjonen. SKBO har i dag en eiendomsmasse på ca. 84 000 m2, hovedsakelig i Oslo og Østlandsområdet.