Vil du håndtere IT-systemer som er sentrale i vårt demokrati?

Systemutvikler C# .NET / Java

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Valgdirektoratet skal styrke teamet som forvalter vårt elektroniske valgsystem (EVA). EVA benyttes til å gjennomføre stortingsvalg, lokalvalg og sametingsvalg, og er et av de viktigste verktøyene for vårt demokratiske system. Sammen med drevne kollegaer blir det din oppgave å sørge for at EVA fungerer optimalt, og kontinuerlig utvikles. 

EVA består av tre applikasjoner: 

 • EVA Admin, kjernesystemet for valggjennomføring 
 • EVA Skanning, maskinell opptelling av stemmesedler 
 • EVA Resultat, formidler valgresultatene til media og befolkningen 

Arbeidsoppgaver

Som systemutvikler skal du jobbe med en eller flere av fagapplikasjonene i EVA-porteføljen. Du vil designe og implementere, teste og kvalitetssikre systemer essensielt for gjennomføringen av valg i Norge. Stillingen hører til Avdeling for valgsystemer. 

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning eller tilsvarende i IT/informatikk. Lang relevant erfaring kan erstatte manglende formell høyere utdanning 
 • Erfaring innen C#.NET og/eller Java og ønsker å utvikle deg videre på dette. 
 • Beherske norsk som arbeidsspråk (både skriftlig og muntlig) 

I tillegg er det en fordel om du har erfaring med et eller flere av følgende områder: 

 • erfaring innen Vue.js eller tilsvarende rammeverk (React, Angular, Svelte) 
 • brukerorientert utvikling av komplekse systemer med høye krav til sikkerhet og ytelse 
 • datamodellering og relasjonsdatabaser som Microsoft SQL Server og/eller PostgreSQL 
 • .NET: ASP.NET Core Web API, WPF, OpenCV, EF Core 
 • java: SpringBoot, Kafka, Kotlin 
 • sikkerhet 
 • sikring av Windows-miljøer 
 • grunnleggende nettverksforståelse 
 • kryptering og signering 
 • maskinlæring med Python, Keras og Tensorflow 
 • mikrotjenester og hendelsesdrevet arkitektur 

Ønskede egenskaper

Valgdirektoratet er en dynamisk organisasjon, som arbeider med tette tidsfrister uten mulighet for forsinkelser. Vi søker derfor deg som: 

 • tåler tidspress og trives med korte deadliner 
 • er nøyaktig og presis 
 • er kvalitetsbevisst, men pragmatisk 
 • er interessert i å lære nye ting 
 • har gode samarbeidsevner, og jobber godt i team 
 • er positiv og engasjert 
 • evner å se helhet 

Personlig egnethet vil bli vektlagt i rekrutteringsprosessen.

Inkludering, mangfold og positiv særbehandling

Valgdirektoratet mener at likestilling, inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaring og perspektiver for å bidra til en enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for  det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen.  Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer i Arbeidsgiverportalen 

Valgdirektoratet kan tilby

 • en spennende og krevende rolle hvor du deltar i et innovativt, hyggelig og dynamisk miljø 
 • fleksible arbeidstidsordninger 
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse (det blir trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse)
 • fast 100% stilling som rådgiver ltr. 47-65 (kr 439.900-594.300) eller som seniorrådgiver ltr. 66-80 (kr 604.700-825.900) iht. kvalifikasjoner. For særdeles kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • moderne og trivelige arbeidslokaler, samt gode muligheter for hjemmekontor

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister kan bli offentliggjort i henhold til Offentleglova §25.

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.

Spørsmål om stillingen

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingen, ta kontakt med Ann Karin Pedersen, tlf. +47 932 52 989

Kontaktpersoner

Ann Karin Pedersen
Telefonnummer: +47 932 52 989

Hvem er Valgdirektoratet?

Valgdirektoratet skal bidra til et velfungerende demokrati ved å opprettholde befolkningens tillit til valggjennomføringen, og å sikre frie, direkte og hemmelige valg. Valgdirektoratet har det operative ansvaret for valggjennomføring på landsbasis.

Dette innebærer å gi kommunene og fylkeskommunene opplæring og støtte i den praktiske gjennomføringen av valg, gi velgere informasjon om valg, og drifte valgadministrasjonssystemet EVA. Valgdirektoratet er underliggende etat til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.