Vil du håndtere IT-systemer som er sentrale i vårt demokrati?

Systemutvikler C#.NET

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Virker det spennende å kode nye ting i samarbeid med dyktige og trivelige kollegaer? Vil du håndtere IT-systemer som er sentrale i vårt demokrati? Da er du kanskje vår nye kollega.

Om stillingen

Valgdirektoratet skal styrke teamet som forvalter vårt elektroniske valgadministrasjonssystem (EVA). EVA benyttes til å gjennomføre norske stortingsvalg, lokalvalg og sametingsvalg, og er et av de viktigste verktøyene for vårt demokratiske system. Sammen med drevne kollegaer blir det din oppgave å sørge for at EVA fungerer optimalt, og kontinuerlig utvikles.

EVA består av tre applikasjoner:

 • EVA Admin, kjernesystemet for valggjennomføring
 • EVA Skanning, maskinell opptelling av stemmesedler
 • EVA Resultat, formidler valgresultatene til media og befolkningen

Som systemutvikler skal du jobbe med en eller flere av fagapplikasjonene i EVA-porteføljen. Du vil designe og implementere, teste og kvalitetssikre systemer essensielt for gjennomføringen av valg i Norge. Stillingen hører til Avdeling for valgsystemer.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning eller tilsvarende i IT/informatikk. Lang relevant erfaring kan erstatte manglende formell høyere utdanning
 • Dyktig på C#.NET og ønsker å utvikle deg videre på dette. Erfaring med ulike programmeringsspråk er en fordel
 • Beherske norsk som arbeidsspråk (både skriftlig og muntlig)

I tillegg er det en fordel om du har erfaring med et eller flere av følgende områder:

 • Brukerorientert utvikling av komplekse systemer med høye krav til sikkerhet og ytelse
 • Smidig utviklingsmetodikk som scrum og kanban
 • Automatisert testing og kontinuerlig leveranse
 • Datamodellering og relasjonsdatabaser som MSSQL og SQL Server
 • Erfaring fra desktoputvikling med WPF
 • Sikkerhet
  • Sikring av windows-miljøer
  • Grunnleggende nettverksforståelse
  • Kryptering og signering
 • Administrasjon og konfigurasjon av byggserver TeamCity
  • Pakking og distribusjon av programvare
 • .NET Core, C++, Python
 • Maskinlæring

Egenskaper

Valgdirektoratet er en dynamisk organisasjon, som arbeider med tette tidsfrister uten mulighet for forsinkelser. Vi søker derfor deg som:

 • Tåler tidspress og trives med korte deadliner
 • Er nøyaktig og presis
 • Er kvalitetsbevisst, men pragmatisk
 • Er interessert i å lære nye ting
 • Har gode samarbeidsevner, og jobber godt i team
 • Er positiv og engasjert
 • Evner å se helhet

Personlig egnethet vil bli vektlagt i rekrutteringsprosessen

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende rolle hvor du deltar i et innovativt, hyggelig og dynamisk miljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fast 100% stilling som rådgiver ltr. 47-66  eller som seniorrådgiver ltr. 65-77  iht. kvalifikasjoner. For særdeles kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det blir trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Moderne og trivelige arbeidslokaler

Valgdirektoratet vektlegger å sikre mangfold med hensyn til kjønn, alder, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn i sin rekruttering. Økt yrkesdeltakelse er også et høyt prioritert mål i vårt arbeid med inkludering. Vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med nedsatt funksjonsevne eller som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister kan bli offentliggjort (iht. Offentlighetslova §25)

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå "Hemmelig"

Kontaktpersoner

Cecilie Yri
avdelingsleder
Telefonnummer: 9342 7351

Hvem er Valgdirektoratet?

Valgdirektoratet skal bidra til et velfungerende demokrati ved å opprettholde befolkningens tillit til valggjennomføringen, og å sikre frie, direkte og hemmelige valg. Valgdirektoratet har det operative ansvaret for valggjennomføring på landsbasis.

Dette innebærer å gi kommunene og fylkeskommunene opplæring og støtte i den praktiske gjennomføringen av valg, gi velgere informasjon om valg, og drifte valgadministrasjonssystemet EVA. Valgdirektoratet er underliggende etat til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.