Vil du ha ansvar for gjennomføring av EBA-prosjekter i forsvarssektoren?

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer i eiendom, bygg og anlegg for 3-4 mrd. kroner årlig og er forsvarssektorens byggherre.  

Forsvarsbygg søker etter erfarne, dyktige og utviklingsorienterte prosjektledere for å styrke vår gjennomføringskraft i Kapasitet land. Reiseaktivitet må påregnes. Prosjektleder rapporterer til Prosjektsjef. 

Kapasitet land ligger i Forsvarsbyggs avdeling Prosjekt og utvikling, som har ansvar for EBA-investeringer i forsvarssektoren. Her blir investeringsprosessen ledet gjennom alle faser, fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Prosjektene er geografisk fordelt over hele landet og varierer i størrelse og omfang.

Kapasitet land styrer og leder investeringsprosessen fra prosjektering til overlevering, inkludert innredning. Anskaffelsesstrategi, prosjektorganisering og –ledelse er i fokus. Prosjektporteføljen spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til mer komplekse prosjekter som større utdanningsfasiliteter, verksted og vedlikeholdsfasiliteter, veier, infrastruktur, skyte- og øvingsfelt, operative forsvarsanlegg m.m. Investeringene i seksjonen er til enhver tid fordelt på cirka 100 forskjellige prosjekter spredt over hele landet. De neste årene kan vi også friste med spennende oppdrag høyt til fjells gjennom hele vårt langstrakte land. Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25. Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider: www.forsvarsbygg.no/jobb      

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av tildelte enkeltprosjekter i henhold til Forsvarsbyggs anskaffelsesplan eller andre godkjente oppdrag
 •  Gjennomføring, organisering, ledelse og styring av prosjekter i henhold til og i samsvar med:
  • Forsvarsbyggs kvalitetssystem
  • god økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts-, kvalitets- og kontraktsstyring
 • Sikre godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektenes ulike faser
 • Ivareta nødvendig kunde- og brukerkontakt i prosjektene
 • Ansvar for at SHA-arbeidet blir ivaretatt i prosjektene
 • Sikre kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase
 • Ansvar for at alle anskaffelser gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk
 • Utøve god metodisk prosessledelse i henhold til prosjektgjennomføringsmodell
 • Resultatansvar

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå. Lang relevant arbeidserfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • Solid og relevant erfaring fra bygg, anlegg og eiendomsnæringen, samt innenfor prosjektledelse og annen prosessledelse
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Planmessig og strukturert
 • Selvstendig
 • Analytisk
 • Gjennomføringsevne
 • Resultatorientert

Vi tilbyr

 • Lønn som senioringeniør eller prosjektleder (kode 1181/1113) fra kr 679 000,- til kr 789 200,- (ltr. 73- 79). Endelig lønnskode/-plassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. I spesielle tilfeller kan høyere avlønning vurderes 
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et levende og hektisk miljø
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste 

Kontaktpersoner

Anders Martinsen
Prosjektsjef
Telefonnummer: 907 31 965
Jens Hugo Leiknes
Prosjektsjef
Telefonnummer: 951 94 577

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger