Vil du gjøre en forskjell for en viktig samfunnsaktør i Norge?

IT Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR har gjennom de siste årene bygget opp sin IKT satsning og etablert avdeling for IKT Styring og Innovasjon. Med det kommer et økt fokus på å sikre intern kompetanse og tilgjengelighet innenfor IT prosjektstyring, og vi søker flere prosjektledere som et ledd i videre utvikling.

Du vil få muligheten til å lede spennende prosjekter med forskjellig omfang samt bidra til videre avdelingsutvikling og prosessutvikling innenfor IT prosjektstyring. Som IT prosjektleder i Bane NOR vil du kunne jobbe med en stor variasjon av prosjekter fra nye modeller og investeringer innenfor forretningsstøtte til tekniske prosjekter som støtter oppunder kjernevirksomheten vår rundt sikker og forutsigbar togframføring.

Det er viktig for oss at du har tidligere erfaring med IT prosjektledelse og er vant til å jobbe innenfor etablerte og nye prosjektstyringsprosesser og at du er vant til å ta et helthetlig ansvar for prosjektgjennomføringen. Samtidig kan du utvise skjønn og har en praktisk tilnærming til oppgaveløsning. Vi ønsker prosjektledere som kan bidra til å gjøre Bane NOR enda bedre.

Arbeidsoppgaver

 • Initiere, analysere, planlegge, gjennomføre og avslutte prosjekter i rollen som både som hovedprosjektleder og IT-prosjektleder.
 • Rapportere fremdrift til nøkkelressurser, styringsgruppe og prosjektporteføljeansvarlig
 • Etablere og avholde prosjektmøter
 • Veilede og følge opp prosjektdeltagere og eventuelt andre prosjektledere

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på universitets-/høyskolenivå - Helst Master eller Bachelor i IKT eller tilsvarende
 • Erfaring med ledelse av prosjekter innen IT-området
 • Erfaring fra store organisasjoner og miljøer
 • Erfaring med endringsledelse
 • Erfaring med relevante verktøy til prosjekt-/porteføljestyring
 • Erfaring med veiledning av medarbeidere er en fordel
 • Sertifiseringer i IT-prosjektledelse vil være en fordel (for eksempel PRINCE2, PMP)
 • Du må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Stor gjennomføringsevne, er selvgående og handlekraftig
 • Gode samarbeidsevner - opptrer som en meningsfull og tydelig sparringspartner fra første dag
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Raskt kunne sette deg inn i komplekse problemstillinger
 • Initiativrik
 • Løsningsorientert, kommersiell og strategisk

Vi tilbyr

 • En sentral rolle i en spennende og samfunnsviktig virksomhet, i et IT-miljø i stor utvikling med sentral beliggenhet i Oslo sentrum
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et faglig miljø som vil gi gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontaktpersoner

Rune Hope
Telefonnummer: (+47) 45075000

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon