Vil du gjøre en forskjell for 18 000 tillitsvalgte som skal trygge jobben til 400 000 medlemmer?

Prosjektleder/Løsningsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Fagforbundet har som mål å bli ledende i vår sektor i arbeidet med å skape gode digitale opplevelser for ansatte, tillitsvalgte og medlemmer.

Avdeling for Digitale tjenester og teknologi har fått en viktig rolle i digitaliseringen av Fagforbundet og vi skal nå rekruttere flere ansatte som hver og en blir bidragsytere. 

Vi har prosjekter med fokus på digital samhandling mellom ulike deler av organisasjonen, prosjekter som er av ren teknisk art og prosjekter som er rettet inn mot utvikling av nye digitale tjenester. Vi forventer at du har god forståelse for de muligheter og utfordringer virksomheter står overfor rundt digitalisering og innføring av ny teknologi.

Avdeling for Digitale tjenester og teknologi skal bistå ledelsen og ansatte med rådgivning og prosjektleveranser innen digital transformasjon. Avdelingen skal være en pådriver for å levere nye digitale tjenester. 

Avdelingen vår består av ansatte som har god kunnskap og forståelse av mulighetene i området mellom forretning og IT.  Der ønsker vi at du også er god!

Dine arbeidsoppgaver blir i hovedsak å:

 • utøve rollen som IT-prosjektleder i ulike prosjekter
 • ansvarlig for teknisk løsningsdesign i prosjekter og oppfølging av utviklingsoppdrag, både interne og eksterne
 • omforme forretningsbehov til realiserbare digitale løsninger
 • lede prosesser med kravspesifikasjon og løsningsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på universitets-/høgskolenivå, på minimum masternivå. Lang og svært relevant arbeidserfaring kan i noen tilfeller kompensere for utdanningskravet .
 • Solid erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse, gjerne fra medlemsorganisasjoner
 • Erfaring fra rollene som teknisk prosjektleder og som løsningsarkitekt
 • God forretnings- og prosessforståelse
 • Erfaring med arbeid innen systemarkitektur og prosessarkitektur
 • Kjennskap til moderne utviklingsmetoder og verktøy for IT-utvikling (Lean, Smidig, DevOps)
 • Erfaring fra leverandørstyring og -oppfølging, anskaffelser eller kontraktsforhandlinger og -oppfølging 
 • Sertifisering i prosjektledelse, gjerne Prince 2

Relevant dokumentasjon lastes opp som vedlegg i webcruiter.

Personlige egenskaper

 • Handler på eget initiativ, og uttrykker egne meninger og synspunkter
 • Trives med utfordringer og komplekse prosjekter
 • Samarbeider godt med andre, deler av egen erfaring og kunnskap, og støtter andre i å nå mål.
 • Trives med og er vant til å lede andre mennesker
 • Følge opp fremdriften av prosjekter og være eier av tidslinje for forbedringer
 • Koordinere operative forbedringer og serviceforespørsler for effektive IT løsninger

Vi tilbyr

 • rom for å utvikles sammen med faglig sterke kolleger
 • engasjerte kolleger som utfordrer deg
 • mulighet for formell kompetanseheving/faglig påfyll
 • fleksibel arbeidstid og -sted 
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • lønn etter gjeldende tariffavtaler

Kontaktpersoner

Tommy Due-Løvaas
IT sjef
Mobil: 908 24 145

Hvem er Fagforbundet?

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med om lag 390.000 medlemmer og organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter, samt arbeidstakere i sykehusene. Fagforbundet arbeider for et samfunn preget av omtanke, solidaritet og samhold.

 www.fagforbundet.no

Fagforbundet arbeider aktivt for å nå målsetningene i  IA - avtalen.

Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke