Vil du forske på reisevaner, mobilitet eller transportatferd?

Slettet stilling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. juni, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Opplysninger rundt denne stillingen er ikke lenger tilgjengelig.

Kontaktpersoner

Aslak Fyhri
Forskningsleder
E-postadresse: af@toi.no
Telefonnummer: +47 924 35 191
Lars Böcker
Fungerende forskningsleder
E-postadresse: lbo@toi.no
Telefonnummer: +47 406 73 451
Tor Olav Nævestad
Forskningsleder
E-postadresse: ton@toi.no
Telefonnummer: +47 951 47 326
Trine Dale
Avdelingsleder
E-postadresse: tmd@toi.no
Telefonnummer: +47 400 20 038

Hvem er Transportøkonomisk institutt (TØI)?

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. Ledende forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt innen mobilitet. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 110 ansatte. Oppdragsgivere er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet.

Vi forsker på et vidt spekter av temaer innen samferdselssektoren, en sektor i rask endring. Flere prosjekter er konsentrert om hvordan gjennomføre det grønne skiftet og hvordan Norge kan nå sine klimamål.