Vil du finne og utnytte digitale sårbarheter for å løse et viktig samfunnsoppdrag?

Sårbarhetsutvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten skal avdekke hva eller hvem som truer Norge og Norges interesser. For å lykkes med dette, må vi skaffe oss tilgang til informasjon gjennom å bruke ulike metoder og teknikker. En av metodene våre er cyberoperasjoner. 

Etterretningstjenesten er den eneste virksomheten i Norge som gjennomfører offensive cyberoperasjoner. Hos oss får du muligheten til å jobbe med operative leveranser til nasjonalt anliggende arbeidsoppgaver.

En avgjørende fase i en cyberoperasjon er forsering av sikkerhetsmekanismer. Vi ser derfor etter deg som ønsker å bli blant de aller beste til å finne, utvikle og utnytte sårbarheter i informasjonssystemer.

Stillingen er tett knyttet til eksisterende fagmiljøer for etterretning i det digitale rom. Vi har et unikt teknisk miljø med liten grad av byråkrati og stor grad av innflytelse over egen arbeidshverdag.

Du kommer til å trives i vårt fagmiljø fordi

 • Dine tekniske interesser (og sannsynligvis største hobby) utgjør din daglige jobb
 • Du er nysgjerrig og blir aldri lei av å utforske hvordan teknologi egentlig virker
 • Du jobber sammen med likesinnede spesialister for å løse et viktig samfunnsoppdrag
 • Du liker å eksperimentere for å løse krevende problemer, og får gåsehud når du lykkes

Arbeidsoppgaver

Hos oss vil din hovedoppgave være forskning og utvikling av verktøy og metoder. Du kan gjerne ha utdanning, men for oss er det dine ferdigheter og personlige egenskaper som er viktigst.

Kvalifikasjoner

Du må ha ferdigheter innen ett eller flere av disse områdene:

 • Inngående forståelse av sikkerhet på nett. For eksempel fra erfaring med digitale spor, mobilteknologi, operativsystemer, datanettverksarkitektur eller kommunikasjonsprotokoller
 • Gode programmeringsferdigheter i minst ett språk, for eksempel C/C++, Java eller Python
 • Reverse engineering eller lavnivå utvikling på Linux eller Android
 • Dekompilering og debugging av kode, for eksempel i forbindelse med analyse av skadevare

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Personlige egenskaper

For å ta vare på et godt fagmiljø legger vi stor vekt på personlige egenskaper.

 • Læringsvillig, nysgjerrig og løsningsorientert
 • Evne til risikovurdering og god dømmekraft
 • Vise initiativ og gjennomføringsevne
 • Evne til både samhandling og selvstendighet
 • Sterk interesse for teknologi og informasjonssikkerhet

Vi tilbyr

Stilling: Overingeniør (kode 1087) / Senioringeniør (kode 1181)

Lønn: lønnstrinn 62 – 70 for overingeniør / lønnstrinn 68 – 75 for senioringeniør i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 92 943

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger