Vil du etablere og lede Norsk helsearkivs It-virksomhet på Tynset?

Fagdirektør

Norsk helsearkiv går inn i en spennende fase med etablering av ny IT-organisasjon, nye systemer og ny infrastruktur.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om Norsk Helsearkiv

Norsk helsearkiv (NHA) etableres i nytt bygg på Tynset i løpet av første halvår 2019, og vil være en nasjonal virksomhet med formål å motta, sikre og tilgjengeliggjøre pasientarkivmateriale fra spesialisthelsetjenesten. NHA skal motta store mengder fysiske og elektroniske pasientjournaler fra offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten (sykehusene).

Det fysiske materialet skal digitaliseres og normalt kasseres. Pasientinformasjonen skal utleveres digitalt og den største brukergruppen vil være forskere. For mer informasjon se www.arkivverket.no. 

Om stillingen

Denne stillingen er en av tre nye seksjonslederstillinger, og innebærer overordnet ansvar for NHAs totale systemportefølje, samsvar med standarder, automatiserte funksjoner, prosesser og rutiner.  

Stillingen innebærer faglig, administrativt og personalmessig ledelsesansvar for seksjonen IT og Helsearkivregister. Den som ansettes vil få være med å ansette seksjonens medarbeidere og det planlegges med inntil 15 medarbeidere. Stillingen inngår i ledergruppen til direktør for NHA sammen med to andre seksjonsledere.     

Vi søker en leder som kan delta i overgangen fra interimsorganisasjonen til etablering på Tynset, og lede oppstart og fremtidig drift av seksjonen. Arbeidssted er Tynset, men noe reisevirksomhet til fortrinnsvis Oslo må påregnes.

Vi søker en leder som har erfaring med strategisk systemutvikling, og samtidig har operativ driftsledererfaring. Du må ha faglig tyngde, og evne til å håndtere komplekse problemstillinger og usikkerhet.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak og overtakelse av prosjekter og leveranser til driftsorganisasjonen
 • Ledelse av IT-drift og leveransestyring med overordnet endringsstyring
 • Planlegging, innkjøp og utvikling av IT-infrastruktur og systemer
 • Lede strategiutviklingen for Helsearkivregisteret og øvrige IT-funksjoner
 • Delta i direktørens ledergruppe, og være med på strategiutviklingen for NHA
 • Budsjettansvar for IT-drift og - utvikling under seksjonens ansvarsområde

Vi ser etter deg som har

 • IT-faglig utdanning på mastergradsnivå
 • Erfaring som leder av IT-virksomhet i drift eller som prosjektleder
 • Erfaring fra prosjekt, utviklingsprosesser og/ eller kvalitetsforbedring, med kjennskap til best practice som ITIL eller tilsvarende
 • Det vil være en fordel med erfaring fra helseregistre, spesialisthelsetjenesten, eller arkiv
 • Ønskede personlige egenskaper
 • Være en drivende kraft i utviklingen av Helsearkivregisteret og de øvrige IT-funksjonene ved Norsk helsearkiv, med et sterkt ønske om å bidra til gode tjenester, systemer og prosesser for spesialisthelsetjenesten, forskere og pårørende
 • Generalist med god helhetsforståelse
 • Operativ, resultat- og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner og evne å lede, motivere og samarbeide med andre

Vi tilbyr

Vi tilbyr spennende og utfordrende lederoppgaver, og en unik mulighet til å utforme og utvikle en ny organisasjon. Du vil være med å bygge opp et nytt nasjonalt helseregister i samarbeid med andre registermiljøer i Norge, og i samarbeid med Arkivverket og andre kompetansemiljøer etablere løsninger for langtidsbevaring av digitalt materiale.

Stillingen har tittel fagdirektør, og lønnes med kr 700.000 – 850.000, avhengig av kompetanse og erfaring. For særskilt godt kvalifiserte, kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

For mer informasjon er du velkommen til å ta kontakt med direktør Bjørn Børresen på mobil 971 53 080.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning av personalet. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder eller funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Kontaktpersoner

Bjørn Børresen
Direktør

Hvem er Arkivverket?

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Vi skal både veilede arkivskapere og tilgjengeliggjøre Norgeshistorien for publikum. Vi er nasjonens hukommelse og nåtidens arkivvoktere.

For mer informasjon se www.arkivverket.no