Avdelingsdirektør - konstruksjoner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi søker deg som ønsker en utfordrende og interessant lederstilling i vår Myndighetsenhet i Statens vegvesen.

Du vil som leder få ansvar for en enhet bestående av 54 høyt kompetente medarbeidere fordelt på tre seksjoner; Kontroll og godkjenning, Regelverk og konstruksjonsteknikk, Inspeksjon og sikkerhet. Lederne for disse seksjonene vil rapportere til deg.

Avdeling for konstruksjoner får ansvar for myndighetsoppgaver innen bru- og tunnelområdet, og vil spille en viktig rolle i forbindelse med prosjektfremdriften for alle vegutbyggere og vegforvaltere. Avdelingen skal utvikle normaler og tilhørende veiledninger, behandle fravik, veilede i forståelse av regelverket, være «brobygger» mellom regelverk og praktisk liv i samhandling med vegforvaltere og sektor. Enheten er også ansvarlig for fagfeltet inspeksjon og sikkerhet som dreier seg om periodiske inspeksjoner av tunneler i hht. Tunnelsikkerhetsforskriften, godkjenning av tiltaksplaner for tunneloppgradering og behandling av avvik fra Tunnelsikkerhetsforskriften i forbindelse med inspeksjoner fra alle vegforvaltere.

Ansvar og arbeidsoppgaver
 • Lede avdelingen med underliggende seksjoner innenfor måloppnåelse og gjennomføring av planer og resultater
 • Sikre god myndighetsutøvelse og regelverksutvikling i avdelingen innen fagområdene bruer, ferjekaier, tunneler og andre bærende konstruksjoner, samt fagområdet elektro
 • Sørge for at avdelingen til enhver tid har riktig kompetanse, gode verktøy og arbeidsmetoder for å sikre kvalitetsmessig gode leveranser
 • Samhandle med øvrige enheter i Statens vegvesen og relevante eksterne aktører
 • Overordnet ansvar for utviklingsprosjekter innen fagområdet konstruksjoner

 

I Statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende. Som leder er det viktig at du

 • er selvstendig, engasjert og har evne til å arbeide strukturert
 • kommuniserer klart og presist, samhandler godt og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke
 • har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene
 • er trygg og har evnen til å lede dyktige fagfolk på en tydelig måte
 • engasjerer medarbeidere og samarbeidspartnere til å tenke fremtidsscenarioer og vurdere hvilke krav dette stiller til det vi leverer

 

Kvalifikasjonskrav

Du har utdanning på mastergradsnivå fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis innen tekniske fag. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Det er en forutsetning at du har ledererfaring med personalansvar. Det vil være en fordel om du har relevant erfaring innen konstruksjon og/eller kontroll og godkjenning, samt forståelse for myndighets-/direktoratsrollen. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar. Vi ønsker at du skal finne balansen mellom operativt og strategisk arbeid, mellom fag og forvaltning og mellom arbeid og fritid – både for medarbeiderne dine og deg selv.

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv, og være bevisst på at de er rollemodeller og kulturskapere.

Vi kan tilby

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • egne lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig påfyll
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo, med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med direktør Marit Brandtsegg på tlf. 951 91 363.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger