Vil du bygge noen av Norges viktigste datanettverk? PST søker en senior nettverksingeniør

Senior nettverksingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

IT-seksjonen i PST søker nå en dyktig medarbeider med kompetanse innen arkitektur, design, utvikling og drift av IT-infrastruktur, med fokus på nettverksløsninger og datasikkerhet.

Arbeidsoppgaver

 • Design, test og utvikling av komplekse datanettverk
 • Implementasjon og dokumentasjon av nettverksløsninger
 • Overvåking, drift og vedlikehold av nettverkskomponenter

Det pågår en kontinuerlig utvikling av våre datamiljøer, og vi vurderer fortløpende den mest moderne teknologien. Den som blir tilsatt i denne stillingen vil bidra til å påvirke våre teknologivalg. Vi oppgraderer også vårt riksdekkende nett og tilhørende sikkerhetsløsninger.

Kvalifikasjoner

 • Må ha minimum 3års relevant høgskole-/universitetsutdannelse
 • Må ha nettverkskompetanse tilsvarende Cisco CCNP 
 • Bør ha flere års erfaring fra drift av større nettverksmiljøer
 • Bør ha kjennskap til brannmurteknologi

Du må ha førerkort klasse B, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper

I tillegg til at du må være faglig dyktig, ønsker vi at du har de rette personlige egenskapene. Vi søker derfor deg som

 • er god til å samarbeide tverrfaglig og har evne til å arbeide selvstendig
 • er opptatt av trender, ny teknologi, metodikk og verktøy
 • deler av din kunnskap og er en aktiv teamdeltaker
 • ønsker å utvikle deg faglig

Personlig egnethet for stillingen vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon, og du må være norsk statsborger.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Arbeidsoppgaver innen design, utvikling, installasjon, drift og vedlikehold av komplekse datamiljøer med avanserte servere og nettverkssystemer. Dette er en stilling som gir gode muligheter for faglig utvikling gjennom spennende teknologiprosjekter og relevante kurs og seminarer. Du vil tilhøre en avdeling som er helt avgjørende for at PST skal være i stand til å håndtere de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet.  

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 655 400 - 765 100 som overingeniør (SKO 1087) eller senioringeniør (SKO 1181). Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi tilbyr god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Arbeidstedet er Oslo, og noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingen kan på sikt inngå i en beredskapsvaktordning. Vi kan trene i arbeidstiden, og om sommeren jobber vi kortere dager.

Det er seks måneders prøvetid for stillingen. Endringer i stillingsinnhold og organisatorisk tilhørighet over tid må påregnes.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  

 Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. 

Kontaktpersoner

Erik Høydal
Avsnittsleder
Telefonnummer: 23 30 50 00

Hvem er PST - Politiets sikkerhetstjeneste?

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.

Les mer om PST - Politiets sikkerhetstjeneste og se flere ledige stillinger