Vil du bruke kompetansen din til å endre et lite stykke Norge?

Senior informasjonsarkitekt / funksjonell arkitekt

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst å bruke kompetansen din og virkelig kunne gjøre forskjell for både deg selv og andre? Sammen med mange gode, tøffe, hyggelige og ekstremt flinke kollegaer kan du være med å bringe oss fremover i utviklingen av det mest moderne og innovative Folkeregisteret som verden har sett.

Hva er egentlig et Folkeregister? Kan det være noe kult da?

Folkeregisteret er en del av Norges IT-grunnmur og holder orden på hvem du er og hvor du bor. Litt som Facebooks tryggere storebror, krydret med mange flere opplysninger og en god dose personvern. Folkeregisteret er hovedkilden til all personrelatert informasjon, og blir benyttet av en rekke, både private og offentlige prosesser. Vi har bygget nye løsninger, hvor vi samhandler med andre etater via digitale grensesnitt og ved å automatisere saksbehandlingen er samfunnet umiddelbart oppdatert på det meste som har skjedd. Siden alt går så fort nå for tiden og våre samarbeidspartnere har tenkt å tilrettelegge spennende tjenester for oss alle, øker også deres krav til hva vi leverer. 24/7 med tilhørende herligheter står derfor langt fremme i pannebrasken vår.

Vi har brukt 4 år på å modernisere Folkeregisteret og begynner å nærme oss slutten av denne fasen. Men du rekker fortsatt å starte i prosjektet, før dette sømløst blir overført til forvaltning. Vi har tenkt at fremtiden skal bli like lys og spennende som i prosjektet, for det er fortsatt mye igjen å modernisere. Vi fortsetter i god ånd med tverrfaglige team, smidig metodikk og løpende produksjonssettinger med mye ansvar og initiativ.

Hvem er du?

Hva er vi opptatt av når vi søker etter en ambisiøs informasjonsarkitekt som også ivaretar rollen som funksjonell arkitekt? Vi ser etter deg som kjenner deg igjen i en verden som vår. Som raskt evner å sette deg inn i kompliserte fagområder, nye problemstillinger og ser behov på tvers, fra sluttbrukerne til forretningen. Deg som forstår at for å lykkes i rollen må du både være en sterk prosessdriver som kan lede andre og samtidig må du kunne utføre operativt arbeid knyttet til informasjonsarkitektur og begrepsmodeller på et virksomhetsnivå. Du vet hvordan teknologien fungerer og mestrer verktøy, metode, programvare og andre virkemidler som er nødvendig for å levere. Ikke minst evner du å skape god dialog og et god samarbeid med de rundt deg – både forretningen/eiere, designere og utviklere og eksterne samarbeidspartnere i det private og offentlige Norge.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Arbeidsoppgaver omfatter typisk følgende

 • prosessledelse ved analyse av virksomhetsområder innen Folkeregisteret og utarbeidelse og videreutvikling av begrepskataloger, begrepsmodeller og informasjonsmodeller
 • tett samarbeid med utviklingsteamene, for å sørge for at Folkeregisteret utvikles i tråd med den underliggende informasjonsmodellen
 • dialog med eksterne samarbeidspartnere både i det private og offentlige Norge
 • lede behov- og kravarbeid i smidige utviklingstiltak
 • analysere, strukturere og dokumentere krav
 • utforske brukernes behov og omsette disse til løsning
 • se nye løsninger og muligheter
 • være pådriver for samarbeid på tvers av fagområder
 • bidra til at kravene kan bli realisert i gode IT-løsninger

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning, ønskelig med bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • flere års arbeidserfaring som informasjonsarkitekt, funksjonell arkitekt eller tilsvarende rolle i systemutviklingstiltak
 • dokumentert kunnskap og erfaring med begrepsutvikling, informasjonsforvaltning og metadatamodellering
 • erfaring fra systemutviklingsprosjekter eller forvaltning med smidig metodikk
 • erfaring fra moderne utvekslingsformater
 • god forretningsforståelse er viktig og vi tror derfor erfaring fra en større virksomhet vil være en fordel
 • gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk

 Det er en fordel om du har

 • god generell IT-teknisk forståelse og kompetanse
 • erfaring som utvikler
 • erfaring med utforming av epos og brukerhistorier
 • erfaring med Confluence og Jira

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner på tvers av fagområder
 • evne til å raskt sette deg inn i kompliserte fagområder, nye problemstillinger og se behov på tvers
 • er analytisk, initiativrik og selvdreven
 • beslutningsdyktig og med evne til å prioritere
 • kan lede og få andre med deg – uten en formell lederrolle

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) eller senioringeniør (kode 1181), fra kr 700 000 – kr 920 000, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidssted: Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo

Kontaktpersoner

Viveca Liodden
Underdirektør
Mobil: 414 38 998

Hvem er Skatteetaten?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten og se flere ledige stillinger