Vil du bruke dine Linux-ferdigheter til å gjøre Norge tryggere?

Linux systemadministrator

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Motiveres du av å være en del av et spennende teknisk fagmiljø med dyktige teknologer samtidig som du bidrar til vårt viktige samfunnsoppdrag? Da kan du være den vi ser etter!  

Arbeidsoppgaver 

 • Teknisk ansvar for tjenester og deler av vår Linux-infrastruktur  
 • Daglig drift, vedlikehold og kontinuerlig forbedringsarbeid 
 • Etablering og videreutvikling av vedlikeholdsrutiner  
 • Videreutvikling av komplekse og kritiske systemløsninger 
 • Analysere omfanget av sårbarheter og vurdere aksjoner mot tjenester og infrastruktur som leveres  
 • Rådgi rundt arbeidsmetoder, teknologivalg og systemløsninger 
 • Deltakelse i viktige teknologiprosjekter i PST. Teknologi er et satsingsområde for PST, og vi jobber kontinuerlig med videreutvikling og forbedring for å opprettholde kvalitet på̊ tjenester og systemstøtte levert til virksomheten    

Kvalifikasjoner 

Det er ønskelig at du har kjennskap til og erfaring med et eller flere av følgende områder: 

 • Drift, feilsøking og videreutvikling av Linux-baserte tjenester, operativsystemer og infrastruktur 
 • Verktøy som brukes til administrering og konfigurasjonsstyring av infrastruktur og tjenester 
 • Herding av sikkerhet i operativsystemer, nettverk, tjenester og systemer 
 • "Infrastruktur som kode", scripting og scriptspråk som brukes til automatisering 
 • Innsamling og analyse av logger for overvåkning av tjenester og infrastruktur 
 • Integrasjoner og dataflyt på tvers av informasjonssystemer 
 • Rammeverk for samhandling og arbeidsmetodikk (f.eks. ITIL, COBIT, Lean)    

Det er ønskelig med relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Relevant erfaring og sertifiseringer kan kompensere for manglende formell utdannelse. Det er en fordel med relevant driftserfaring fra større IKT-miljøer. Selv om du er nyutdannet, så kan det være nettopp deg vi ser etter!  

Du må være norsk statsborger og tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.  

Personlige egenskaper  

 • Endringsvilje og teknologisk interesse – du holder deg oppdatert på ny teknologi, IT-sikkerhet og generelle IT-trender i samfunnet 
 • Du er serviceinnstilt og liker en systematisk arbeidsform  
 • Å dele kunnskap og dokumentere ditt arbeid er naturlig for deg 
 • Du er en initiativtaker og slipper ikke oppgaver før de er fullført 
 • Du evner å formidle tekniske budskap på en forståelig måte og er god i dialog med både brukere, kolleger og systemeiere. Du er opptatt av å forstå deres behov og bidra til et produkt som gjør det mulig for PST å utføre sitt samfunnsoppdrag  

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. 

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.  

Vi tilbyr 

 • Muligheten til å jobbe kreativt med teknologi 
 • Muligheter for egenutvikling, og vi både forventer og legger til rette for at du skal holde deg faglig oppdatert og dele din kunnskap med kolleger  
 • Deltakelse i større og mindre faggrupper avhengig av din bakgrunn, erfaring og kompetanse 
 • Lønn etter avtale som overingeniør SKO(1087) eller senioringeniør SKO(1181) Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner  
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %) 
 • Noe reisevirksomhet må påregnes, og stillingen vil på sikt kunne inngå i en beredskapsordning

Søknad og prosess 

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  

Søknaden sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.  

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor grensene av arbeidsgivers styringsrett.  

Kontaktpersoner

Jonas Rambæk
Partner
E-postadresse: jonas.rambaek@capus.no
Telefonnummer: +47 932 42 133
Lars Følstad
Rekrutteringsassistent
E-postadresse: lars.folstad@capus.no
Telefonnummer: +47 901 64 707

Hvem er PST -?

PST er en arbeidsplass som ikke ligner noen andre. Vårt hovedansvar er å forebygge lovbrudd som kan true landets sikkerhet. Det gjør vi ved å avdekke spionasje, forebygge terror, hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og forhindre trusler mot myndighetspersoner. Arbeidsmåtene og metodene vi bruker er varierte, men sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak og rådgivning. Hos oss får du muligheten til å skape et tryggere Norge og det er nettopp det som gjør PST til en spennende arbeidsplass.