Vil du bli vår nye veisjef?

Avdelingsleder vei og prosjekt - Ingeniørvesenet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

En kommune i vekst gir betydelige utfordringer i utvikling av infrastruktur. Ingeniørvesenet har 168 ansatte som arbeider med planlegging, drift og vedlikehold av kommunens infrastruktur, samt bygging av nyanlegg. Ingeniørvesenet består av 3 avdelinger: Vann- og avløp, vei og produksjonsavdelingen.

Mange spennende utbyggingsområder og veiprosjekter er under utredning, planlegging eller bygging i kommunen. Ingeniørvesenet er en viktig deltaker i dette arbeidet. 

Vei- og prosjektavdelingen har 9 ansatte med ansvar for planlegging, prosjektering, utbygging, drift og vedlikehold av kommunens veinett som består av 385 km bilvei, 80 km gang-/sykkelvei og 17.000 lyspunkter. Avdelingen har nært samarbeid med statlige, fylkeskommunale og kommunale etater og er aktivt med i interkommunale fagnettverk. Avdelingen har også ansvar for gjennomføring av tiltak finansiert av bykasse og eksterne midler, for eksempel fra Bymiljøavtale, tilskuddsordninger til trafikksikkerhetstiltak og tilrettelegging for funksjonshemmede.

Vår veisjef blir snart pensjonist og vi søker derfor etter hans etterfølger.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av avdelingen med økonomi- og personalansvar
 • Ansvarlig for at avdelingen leverer gode tjenester til innbyggerne
 • Fremlegging av veisaker til politisk behandling og oppfølging av disse, bl.a. gatebruk i Kvadraturen og byutvikling generelt
 • Anbud og oppfølging av drift- og vedlikeholdskontrakter for kommunens veier og veilys
 • Sikre at infrastruktur blir godt ivaretatt i planarbeidet til kommunen, fra kommuneplan til utbyggingsområder og byggesaker
 • Ansvarlig for kommunes arbeid med trafikksikkerhet, fremkommelighet og estetikk på det kommunale veinettet
 • Delta aktivt i veifaglige nettverk og fora, både lokale og nasjonale
 • Videreutvikle avdelingen gjennom å være en god rollemodell for sine medarbeidere og bidra aktivt til ivaretagelse av en positiv arbeidskultur og høy faglig kompetanse
 • Kommunikasjon både mot media, innbyggere og egne ansatte
 • Stillingen inngår i ledergruppen i Ingeniørvesenet

 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor grad eller Master grad innen bygg og anlegg
 • Veifaglig kompetanse
 • Ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet innen vei / samferdsel er ønskelig
 • Erfaring med planlegging og prosjektoppfølging av veianlegg
 • Erfaring med offentlige anskaffelser og oppfølging av kontrakter er ønskelig
 • Gode datakunnskaper
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

 

Egenskaper

 • Evne til helhetlig tenkning 
 • Målrettet og systematisk 
 • Selvstendig, fleksibel og proaktiv 
 • God gjennomføringsevne og engasjement
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner

 

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende oppgaver og stor mulighet for faglig utvikling 
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer 
 • Et aktivt bedriftsidrettslag 
 • Bedriftshytte på Hovden 
 • Kommunale pensjons- og forsikringsordninger 
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Terje Lilletvedt
Byingeniør

Hvem er Kristiansand kommune?

Kristiansand kommune er en av Sørlandets største arbeidsgivere med 7000 ansatte. Vi jobber hver dag for å gi innbyggerne gode tjenester tilpasset den enkeltes behov. 

Kristiansand kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Les mer på www.kristiansand.kommune.no/jobb.