Vil du bli vår nye vegplanlegger?

Stillingsbeskrivelse

Norconsults Hamarkontor utfører rådgiver- og prosjekteringstjenester innen areal- og byplanlegging, vei- og trafikkplanlegging, landskapsarkitektur, miljø, vann og avløp, brannteknikk, bygge- og anleggsteknikk, VVS, innemiljø, akustikk, elektro, byggeledelse og prosjektadministrasjon.

Kontoret har i dag ca. 85 medarbeidere. Vi har tidsmessige lokaler i Torggata og er sertifisert som Miljøfyrtårn. Plasseringen er ypperlig for bruk av kollektivtransport (buss og jernbane) eller sykkel til jobb.

I samarbeid med Norconsults solide nettverk av vegplanleggere ønsker vi nå å utvide fagområdet ved vårt kontor på Hamar. Vi er i dag 8 rådgivere på Hamar som løser utfordringer knyttet til arealplan og samferdsel, alt fra store nasjonale samferdselsprosjekter til mindre lokale oppdrag.

Vi søker en erfaren vegplanlegger med motivasjon for å være med og bygge samferdselsområdet videre. Du vil jobbe i tett samarbeid både faglig og markedsmessig med våre samferdselsmiljøer i Sandvika, i Innlandet og på Romerike. 

Vi utveksler faglig kunnskap, arbeidsmetoder og verktøy på tvers av kontorer innad i organisasjonen. Som kompetansedelingstiltak arrangeres det blant annet fagsamlinger og webinarer om utvalgte temaer. Vi har svært varierte oppgaver, og gode karrieremuligheter både innen fag og ledelse.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Planlegging og prosjektering av ulike og varierte samferdselsprosjekter ved hjelp av BIM og 3D-modeller
 • Faglig rådgivning for engasjerte oppdragsgivere
 • Varierte arbeidsoppgaver i hovedsak innenfor reguleringsplannivå og byggeplannivå, samt totalentrepriser
 • Deltakelse i tverrfaglige prosjektgrupper
 • Utarbeide anbudsdokumenter, spesifikasjoner, faseplaner, anleggsgjennomføring og kostnadsoverslag

For oss er det viktig at du:

 • Har utdanning fra høgskole/universitet innen samferdselsrelaterte fag på Bachelor- eller Masternivå
 • Er engasjert og viser interesse og lærevilje for fagområdet
 • Er selvstendig, kreativ og positiv person med evne til å samarbeide med andre
 • Er faglig ambisiøs med analytiske evner
 • Har erfaring med prosjekteringsverktøy som NovaPoint og AutoCAD
 • Kunnskaper innen overvann og drenering er ønskelig, men ikke et krav
 • Har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Tom Sagbakken
Kontorleder
Telefonnummer: 95053109

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 3800 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger