Vil du bli vår nye tekniske testspesialist?

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesen har landsdekkende IT med over 300 medarbeidere over hele landet. Vi har spesialistmiljøer innenfor strategi, IT-portefølje, arkitektur, prosjektgjennomføring, systemforvaltning, brukerstøtte og drift. Etaten har spennende og fremtidsrettede ansvarsoppgaver knyttet til vei, trafikanter og kjøretøy. For å sikre effektiv utvikling, bruk av ny teknologi og digitalisering av tjenester og prosesser har IT et stort behov for medarbeidere med solid IT-kompetanse og teknologiforståelse.

Kontor for testing, under Seksjon prosjekt og kvalitet, har i dag medarbeidere med kontorplass i Bergen og Oslo. Kontoret leverer tjenester innenfor områdene testledelse, testrådgivning og teknisk testing til etatens mange IT-prosjekter.

Teknisk testspesialist til Autosys prosjektet

Autosys prosjektet er et av de største og mest komplekse IT-prosjektene i offentlig sektor.  Prosjektet er godt i gang med å fornye systemene for godkjenning og registrering av kjøretøy. Testkontoret bidrar tungt inn i kundens testteam og har behov for å styrke teamet med ytterligere en ressurs innenfor området teknisk test.   

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som teknisk tester i prosjektet vil du få ansvar for å planlegge, koordinere og gjennomføre teknisk testing. Du vil videre ha ansvar for å koordinere testinfrastruktur som miljøer, grensesnitt, verktøyer og tilgang med mer.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole (minimum 3 år), fortrinnsvis innen IT. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring som teknisk tester.
 • God kjennskap til ulike teknologier, rammeverk, databaser og applikasjoner.
 • Svært god erfaring med testmetodikk, -teknikker og -verktøy.
 • Kjennskap til agile prinsipper med kontinuerlig leveranser.
 • ISTQB sertifiseringer er en fordel.
 • Programmeringsbakgrunn er en fordel.

I tillegg til kvalifikasjoner søker vi etter deg som har gode kommunikasjonsevner og som er analytisk og strukturert. Du er proaktiv, løsningsorientert og har evnen til å se helheter og foreta prioriteringer der dette er påkrevd.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll
 • godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo, med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb - ledige stillinger i Vegdirektoratet innen 28.04.2019.

Har du spørsmål ifm. utfyllinga av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Karianne Vabø Svarthol
Telefonnummer: 915 30 748

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger