Vil du bli vår nye seniorrådgiver innen strategisk dialog og oppdragsstyring?

Seniorrådgiver innen strategisk dialog og oppdragsstyring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. februar, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Etterretningstjenestens arbeid med evaluering av etterretningsfaglig produksjon ses opp mot krav og behov hos våre oppdragsgivere. I stillingen som seniorrådgiver vil du ha en koordinerende rolle i dette arbeidet, som innebærer utredning, saksbehandling, rådgivning og veiledning i saker med høy kompleksitet. Vi ser etter deg som er en naturlig pådriver, har god organisasjonsforståelse og gode formidlingsevner.

Arbeidsoppgaver

 • Sammenstille Etterretningstjenestens produksjon som grunnlag for evaluering og oppdragsdialog
 • Støtte Etterretningstjenestens arbeid med oppdragsdialog mot Forsvarsdepartementet og kontakten mot øvrige departementer
 • Rådgivning, koordinering og utredning av komplekse problemstillinger knyttet til seksjonens ansvarsområde

Kvalifikasjoner

Det kreves: 

 • Mastergrad eller tilsvarende med relevant fagbakgrunn. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring innen stillingens fagfelt

Det er ønskelig med:

 • Relevant erfaring fra departement, direktorat eller andre av Etterretningstjenestens kunderelasjoner
 • Erfaring fra sivile organisasjoner eller næringslivet
 • Erfaring fra tjeneste i internasjonale operasjoner

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

 • Kreativ
 • Initiativrik
 • Nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • Evne til helhetsoversikt
 • Gode samarbeids- og vurderingsevner
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Gode engelskkunnskaper

Lønn og vilkår

 • Stilling: Seniorrådgiver (kode 1364)
 • Llønnstrinn 68 - 75 i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 43 77

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger