Vil du bli vår nye prosjektleder?

Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling Digitalisering (DIG) er en spennende, samfunnsviktig og faglig utfordrende arbeidsplass, kjennetegnet av høy kompetanse, stor intensitet, bred kontaktflate og samarbeid både med store deler av offentlig sektor, næringsliv og sterke teknologimiljøer.

DIG har ansvaret for Altinn som nasjonal samhandlings- og integrasjonsplattform for offentlig sektor og mellom offentlig- og privat sektor. Vi har også ansvar for informasjonsforvaltning, samt grensesnitt mot registre og andre felleskomponenter. 

Som prosjektleder har du ansvaret for å lede og sikre framdrift i tildelte prosjekt. Prosjektlederne i DIG arbeider med alt fra å lede interne miniprosjekt til å ha ansvaret større og komplekse prosjekt som involverer tjenesteeiere, leverandører og departement. Det er i alt to prosjektledere i avdelingen. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å lede og gjennomføre prosjekter til riktig kvalitet og kostnad 
 • Utarbeide og ajourholde overordnet prosjektplan
 • Utarbeide og oppdatere periodevise aktivitetsplaner for ressursene i Clarity
 • Forberede beslutningsunderlag, involvere prosjekteier og styringsgruppe
 • Identifisere risikomomenter og gjennomføre mottiltak for å forebygge avvik
 • Eskalere viktige beslutninger og avvik til prosjekteier
 • Ha kontakt med eksterne samarbeidspartnere som leverandører, tjenesteeiere mv. 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innenfor IT og/eller økonomi, gjerne med tilleggsutdannelse innen prosjektledelse og agil utviklingsmetodikk
 • Kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning med relevant erfaring kan også bli vurdert
 • Minimum 5 års erfaring som prosjektleder/agil coach 
 • Erfaring fra større tverrgående utviklingsprosjekter innen forretning, organisasjon og teknologi. 
 • Kjennskap til Altinn og e-forvaltning er en fordel
 • Ha gjennomført kurs i prosjektledelse og relevant sertifisering (PRINCE2/Scrum Master)
 • Erfaring fra smidige prosjekter, agile metoder og kundereiser. 

Personlige egenskaper

 • God rollemodell og pådriver for et smart og smidig arbeidssett 
 • Evne til å sette deg inne nye problemstillinger, være løsningsorientert, strukturert og analytisk
 • Gode lederegenskaper
 • Kommunisere tydelig på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Flink til å skape gode relasjoner både internt og eksternt
 • Gode samarbeidsevner 
 • Evne til å arbeide selvstendig 

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • Gode ordninger for opplæring og videreutvikling
 • Fleksibel arbeidstidmedlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • Gode flyforbindelser gjør det enkelt å reise til og fra Brønnøysund, som er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud.
 • For deg som liker friluftsliv, gir Helgelandskysten et utall muligheter. 
 • Stillingen er fast, og er for tiden plassert ved avdeling digitalisering. Den er avlønnet som rådgiver med årslønn kr. 488 500 - 586 500 eller som seniorrådgiver med årslønn kr. 524 200 - 848 800 avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. 

En arbeidsplass med stort mangfold

Som IA-etat (Inkluderende Arbeidsliv) er vi opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemning, kulturell eller etnisk bakgrunn.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Brønnøysundregistrene er en sentral aktør i digitaliseringen av det norske samfunnet. Vi driver 17 av landets viktigste registre og har forvaltningsansvaret for Altinn. De fleste av våre 560 medarbeidere jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Kontaktpersoner

Arild Edgar Hansten
Underdirektør

Hvem er Brønnøysundregistrene?

Brønnøysundregistrene har 560 ansatte og sørger for orden og oversikt over økonomiske forhold i Norge. Vi legger sterk vekt på digitalisering og forenkling av kontakten mellom myndigheter, næringsliv og befolkningen, noe som legger grunnlag for økt verdiskapning nasjonalt. Mer om oss på brreg.no og altinn.no