Vil du bli vår nye leder?

Seksjonsleder Plan og Prosjektering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesen Region nord har nå ledig stilling som seksjonsleder ved plan- og prosjekteringsseksjonen.

Plan- og prosjekteringsseksjonen har et attraktivt og tverrfaglig planleggingsmiljø. Vi utarbeider kommunedelplaner og reguleringsplaner, samt utformer konkurransegrunnlag for bygging av veganlegg i hele regionen. Prosjektene ved seksjonen omfatter alt fra store veganlegg og bygateprosjekter til gang-/sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak.

Plan og prosjektering er en av fem seksjoner ved ressursavdelingen som er en intern ressurs-pool med ca. 165 medarbeidere fordelt på ulike kontorsted i regionen. Medarbeiderne på seksjonen er geografisk spredt mellom Vadsø, Alta, Tromsø, Harstad, Sortland og Bodø.

Plan og prosjektering har teambasert ledelse med to likestilte seksjonsledere. Seksjonen har rundt 55 medarbeidere.

Seksjonsleder for den utlyste stillingen får ansvar for seksjonens medarbeidere i Troms og Finnmark, til sammen omlag 30 medarbeidere pr. i dag.

Arbeidsoppgaver

Seksjonsleder har sammen med likestilt seksjonsleder i Bodø ansvar for drift av seksjonen herunder også faglig ansvar, budsjettansvar og personalansvar.

En sentral oppgave vil være dialog og samarbeid med våre oppdragsgivere slik at vi på best mulig måte server organisasjonen rundt oss. I dette ligger også at seksjonen skal arbeide effektivt og fremstå som kompetent med ettertraktede medarbeidere.

Seksjonsleder inngår i ressursavdelingens ledergruppe, og har således et medansvar for avdelingens leveranser og videreutviklingen av ressursavdelingens kompetanse og bemanning.

Kontorsted er Tromsø. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har minimum tre års relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå. I tillegg må du ha relevant erfaring, og det er ønskelig at du har ledererfaring. Kravet om utdanning kan likevel fravikes dersom du har gode personlige forutsetninger for stillingen og sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene.

Tilsetting er betinget av sikkerhetsklarering eller at dette kan gis.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Seksjonsleders egenskaper:

Statens vegvesen har tre verdier. Vi skal være profesjonelle, fremtidsrettet og inkluderende.

Som leder på plan og prosjektering er det viktig at du:

  • Kommuniserer og samhandler godt, er løsningsorientert og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke.
  • Engasjerer og motiverer medarbeidere, med særlig vekt på å tenke framtidsrettet
  • Jobber for at Statens vegvesen framstår som imøtekommende og målrettet.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • egne lederutviklingsprogram
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Annet

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med avdelingsdirektør Marianne Eilertsen på tlf. 48 22 07 97 eller e-post: marianne.eilertsen@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

- På veg for et bedre samfunn -

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger