Vil du bli vår nye IT-partner rettet mot trafikant- og kjøretøymiljøet i Statens vegvesen?

IT-partner

Stillingsbeskrivelse

IT-divisjonen i Statens vegvesen

Divisjon IT har et helhetlig ansvar for at all utvikling og digitalisering i Vegvesenet gjøres framtidsrettet, smidig og sikkert på tvers av etatens fagområder. Divisjonen ivaretar utvikling av etatens digitale kanaler og tjenester, er en partner for fagsiden og en pådriver for innovasjon og utvikling av nye, brukervennlige løsninger. Vi støtter fagsiden fra idé til realisering, med smidige prosjekter og leveranser. Divisjonen har fem avdelinger: styring, utvikling, produkter og tjenester, infrastruktur og drift og brukernær IT. Divisjonen har 315 medarbeidere over hele landet, med hovedkontor i Drammen. 

Utviklingsavdelingen, med 60 medarbeidere, sikrer at Statens vegvesen lykkes i gjennomføringen av IT-prosjektene våre. Avdelingen har nøkkelkompetanse innen prosjektledelse, løsningsarkitektur, testledelse, integrasjon og brukeropplevelse. Divisjonenes IT-partnere er også i utviklingsavdelingen. IT-partnerne har sentrale roller opp mot etablering, bemanning og løpende oppfølging av prosjekter. Vi er inne i en spennende utvikling med etablering av tverrfunksjonelle team og innfasing av devops.

Er du vår nye IT-partner?

Statens vegvesen har store ambisjoner for bruk av ny teknologi, digitalisering og tilgjengeliggjøring av data og tjenester. Som IT-partner skal du, sammen med nøkkelressurser i divisjon trafikant og kjøretøy, bidra til å identifisere gode digitaliseringstiltak og sammen med resten av IT-divisjonen sikre at vi lykkes med gjennomføring av utviklingsprosjekter.

Vi søker deg som brenner for samspillet mellom fag/forretning og IT. Du vil være med på å forme framtidas Statens vegvesen, og være med på en omfattende digitalisering innenfor et spennende fagfelt! Stillingen inngår i ledergruppen for utvikling IT og du vil samarbeide nært med Statens vegvesens store og innflytelsesrike trafikant- og kjøretøymiljø og andre avdelinger i IT-divisjonen.

Kontorsted for stillingen er i våre nye lokaler i DBC (Drammen stasjon Business Center); et nytt og lekkert kontorbygg rett ved Drammen stasjon/Strømsø Torg. Les mer om kontorfasilitetene her: https://dbc.no/

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Kontaktpunkt for henvendelser fra fagdivisjonene på strategisk og taktisk nivå for nye behov og prosjekter, sikrer at disse startes riktig og får gode IT-leveranser, rådgivning i samarbeid med virksomhetsarkitekt og porteføljekoordinator.
 • Bindeledd mellom de ulike seksjonene i utviklingsavdelingen og mot resten av IT-divisjonen, setter fagsidens behov på kartet.
 • Bidra til ledelsesforankring og forståelse på tvers av IT og fagdivisjonene, følger fagsidens virksomhetsutvikling tett slik at IT-divisjonen kan ligge i forkant av utviklingen med understøttende plattformer/teknologier.
 • Inngår i avdelingsdirektørens ledergruppe og bidra til helhetlige leveranser.
Ønskede kvalifikasjoner

Masterutdanning med relevant fagkrets, inkludert IT-fag (minimum 5 år). For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi søker etter deg som er strukturert og helhetsorientert med god IT- og organisasjonsforståelse. Du er selvstendig, initiativrik og fleksibel, med god gjennomføringsevne. I tillegg ønsker vi at du har:

 • bred erfaring fra IT-utviklingsprosjekter
 • erfaring med prosjektforslag, gevinstplanlegging og prosjektetablering er en fordel
 • erfaring fra å holde opplæring/kursing innenfor digitalisering mv. er en fordel

Arbeidsoppgavene krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

For å lykkes i rollen som IT-partner er det viktig at du er tillitsskapende og god på å samarbeide. Du må være en dyktig kommunikator som liker å motivere, skape gode relasjoner og skape samarbeid og resultater. Vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.  

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr 

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet i sentrum av Drammen (Strømsø), med svært gode muligheter for offentlig kommunikasjon.

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Henrik Sartz, tlf. 908 45 951, for en hyggelig prat!

Vi samarbeider med IT-selskapet eXspend (www.exspend.no) i denne rekrutteringssaken. Du er velkommen til å kontakte eXspend per epost: Therese@exspend.no, for mer informasjon om rekrutteringsprosessen.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger