Vil du bli Teknologirådets nye prosjektleder?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en prosjektleder som skal jobbe med innspill om ny teknologi til Stortinget og regjeringen. Stillingen er et vikariat på 1 år. Vi jobber for tiden med klimapolitikk og teknologi, kunstig intelligens, det nye arbeidslivet og demokrati.

Hovedarbeidsoppgaver

 • gjennomføre prosjekter om muligheter og konsekvenser av ny teknologi for det norske samfunnet
 • analysere trender og skrive rapporter
 • gjennomføre involvering som f.eks. scenarioverksteder for å få innspill fra berørte parter og folk flest
 • formidle anbefalingene våre til Stortinget, øvrige myndigheter og andre interesserte
 • bidra til offentlig debatt gjennom innlegg og intervjuer i mediene
 • delta i internasjonale prosjekter og nettverk

Vi søker deg som har

 • mastergrad eller tilsvarende, fortrinnsvis innenfor teknologi, samfunnsfag eller en kombinasjon av disse
 • kunnskap om politiske prosesser og samfunnsendringer
 • interesse for skjæringspunktet mellom teknologi, samfunn og politikk
 • gjennomføringskraft
 • god formidlingsevne både på norsk og engelsk

Vi tilbyr deg

 • en variert og utfordrende arbeidshverdag og mulighet til å opparbeide deg kompetanse på ulike fagfelt og metoder
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og smarte kollegaer
 • lønn etter avtale, innplassering som rådgiver/seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner
 • medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Teknologirådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Arbeidssted er Teknologirådets lokaler i Kongens gate 14 i Oslo.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte direktør Tore Tennøe, mobil +47 917 16 206, eller prosjektleder Erik Hagen, mobil +47 451 14 545, eller gå inn på vår nettside www.teknologiradet.no.

Kontaktpersoner

Erik Berge Hagen
Prosjektleder
Tore Tennøe
Direktør
Telefonnummer: +47 233 18 308

Hvem er Teknologirådet ?

Teknologirådet ble opprettet i 1999 etter initiativ fra Stortinget. Rådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi, og bestemmer selv fritt hvilke prosjekter som skal gjennomføres. Virksomheten finansieres over Nærings- og fiskeridepartementets post i statsbudsjettet, mens Norges forskningsråd har det forvaltningsmessige og administrative tilsynsansvaret. For mer informasjon se teknologiradet.no.