Vil du bli Oslos nye Kommunegeolog?

Kommunegeolog - Avdeling for geodata

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Plan- og bygningsetaten skal bygge opp et nytt fagmiljø med spesialkompetanse innenfor geologi/geoteknikk. Målet med fagmiljøet er at det skal styrke kompetansen innenfor nevnte fagområder og derigjennom bidra til å sikre bedre kontinuitet i plan-, gjennomførings- og tilsynsfasene i utbyggingsprosesser. 

Fagmiljøet vil også være sentralt i planlegging, prosjektering, samt gjennomføring av nødvendige tiltak for å forebygge skade og negative virkninger av miljø- og klimaendringer. Kommunegeologen vil være Oslo kommunes og etatens representant og kontaktperson for tema knyttet til undergrunn/grunnforhold og geologi. 

Den som tilsettes som kommunegeolog vil få det faglige ansvaret i oppbygging og utvikling av det nye fagmiljøet. De daglige arbeidsoppgavene vil innebære samarbeid på tvers av fagområder og organisatoriske enheter, der du som fagperson vil være i kontakt med en rekke offentlige etater og virksomheter, med personer fra ulike forvaltningsnivåer. Du vil også komme i kontakt med private virksomheter og byens befolkning. 

Vi søker en samfunnsengasjert person med hjerte for fagområdet sitt, som evner å se hvilken merverdi geologisk fagkompetanse kan tilføre løsningen av overordnede samfunnsoppgaver. Du har sterk fagautoritet, og har gjennomslagskraft når en overordnet sak prioriteres ut i fra ulike faglige behov.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for at det finnes fagkompetanse og beslutningsgrunnlag for å ivareta problemstillinger knyttet til grunnforhold/undergrunn i plan-, gjennomførings- og tilsynsfasene.
 • Være Oslo kommunes og etatens representant og kontaktperson for tema knyttet til undergrunn/grunnforhold og geologi
 • Ha et overordnet ansvar i etaten for å koordinere arbeidet med å kartlegge grunnforhold i Oslo
 • Bidra med spisskompetanse inn i saker som behandles i plan- og bygningsetaten/ Oslo kommune der utfordringer knyttet til undergrunn/grunnforhold er tema, herunder arbeidet med en kommunedelplan for undergrunnen
 • Bistå med geologifaglig kompetanse i etatens/Oslo kommunes øvrige arbeid
 • Ansvar for å rapportere på oppfølging av tiltak og handlingsplaner innenfor fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra høyskole eller universitet, master eller høyere, innenfor retningene geoteknikk eller geologi
 • Du har erfaring fra arbeid innenfor/relatert til det geotekniske fagområdet
 • Meget gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Ønsket erfaring: Offentlig forvaltning, leder-/prosjektledererfaring, kjennskap til plan- og bygningsloven og planarbeid generelt
 • Søkere med særlig god og relevant erfaring/fagbakgrunn, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdannelse, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, løsningsorientert og målrettet
 • Har gode samarbeidsegenskaper og god arbeidskapasitet
 • Du evner å jobbe med et vidt spekter av oppgaver
 • Finner gode løsninger ut i fra tilgjengelige ressurser
 • Du er serviceinnstilt, liker å samarbeide og finne løsninger i fellesskap

Vi tilbyr

 • Allsidige, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver, innenfor spennende fagområde i stor utvikling
 • Velordnet og godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer
 • Moderne lokaler med åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo
 • Fleksitidsordning.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Treningsmulighet i arbeidstiden, i organiserte grupper eller i velutstyrt trimrom

Lønnstrinn 54-58 som tilsvarer fra kr 689 400 til 749 600. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønnsinnplassering vurderes.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Kontaktpersoner

Rolf Thore Bekkhus
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 23 49 14 84

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten tilbyr interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, utviklingsorientert og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger