Vil du bli med på å utvikle nye Nordre Follo kommune?

Virksomhetsleder for Prosjektkontor bygg

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen 

Virksomhetslederen skal være kommunens byggherre for store prosjekter. Dette innebærer ansvar for alle faser – fra behovsutredning og prosjektering til gjennomføring og overlevering.

Virksomhetslederen har overordnet ansvar for at prosjektene blir gjennomført innenfor fastsatt kostnadsramme, tid og kvalitet.

Arbeidsoppgaver

 • lede styringsgruppene for hvert prosjekt
 • utarbeide prosjektmandater for alle faser av prosjektene
 • anbefale entreprisestrategi
 • sørge for nødvendige byggherrebeslutninger underveis i prosjektene
 • gjennomføre jevnlige risikovurderinger
 • videreutvikle og følge opp prosjektorganisasjonen
 • sikre gode prosjektstyringssystemer og et system for økonomisk styring og internkontroll 

Virksomhetslederen rapporterer til kommunalsjefen og har det faglige ansvaret for prosjektkontoret og personalansvar for prosjektlederne.         

Kvalifikasjoner

 • høyere teknisk utdanning, fortrinnsvis som sivilingeniør 
 • erfaring fra ledelse av større byggeprosjekter og erfaring fra planprosesser
 • kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser
 • ledererfaring og gjerne lederutdannelse

Personlige egenskaper

Vi søker en person som har lyst på en stor og spennende utfordring. Du må være god til å motivere andre, og du er kreativ og fleksibel. Vi legger også vekt på evnen til å tenke analytisk og til å gjennomføre prosjekter.

Kontaktpersoner

Ellen Wibe
Kommunalsjef
Telefonnummer: 416 81 680

Hvem er Oppegård kommune?

Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har omtrent 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.

Oppegård kommune har vedtatt å gå sammen med Ski kommune om å etablere Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020. Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.