Vil du bli med i vårt IT-team? Narvik kommune søker to IT konsulenter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

IT Drift og Utvikling består i dag av 8 årsverk inkludert enhetsleder. Enheten drifter kommunens fagsystemer fra et moderne driftssenter i rådhuset og benytter skytjenester der det er hensiktsmessig. Enheten har ansvar for kommunens data-infrastruktur og telefoniløsninger fram til og med brukerens arbeidsflate. En fremtidsrettet holdning til nye muligheter og teknologi er viktig for oss og enheten innførte skytjenester med Google allerede i 2011. RPA (Robotic Process Automation) og Chatbot løsninger er for tiden under innføring.

Vi driver utstrakt rådgivning til alle enheter i kommunen om digitalisering av tjenestene. Det er nå behov for å tilsette to IT-konsulenter som skal inngå i det eksisterende teamet. Vi ønsker IT-konsulenter som både deltar i IT-strategiske valg og IT-arkitektur, men også i et forretningsperspektiv for utvikling av digitale tjenester i kommunen. Det er ønskelig med gode kommunikative evner da enheten er en støtteenhet som gir brukerstøtte til alle våre ansatte. 

Vi jobber med svært spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et høyt tempo og de rette søkerne vil få jobbe i et dynamisk og spennende miljø med varierte oppgaver i en organisasjon som er i endring.

Arbeidsoppgaver

 • Som IT-konsulent hos oss vil du ha varierte oppgaver knyttet til IT-drift, deltakelse i utviklingsprosjekter for digitalisering av tjenester og fremtidsrettede IT-løsninger. Hovedoppgaver er utvikling og drift av kommunens IT systemer i henhold til enhetens rammebetingelser og strategiske målsetninger. Alle ansatte i enheten har ansvar for å gi god kundestøtte og følge opp problemstillinger for brukerne.
 • Kommunens IT-løsninger baserer seg på følgende teknologier som vi ønsker kompetanse innen: Windows, Linux, VMware, Checkpoint, MS-SQL, Fiberoptikk, trådløse nett, IPvpn, SAN, Nettverk infrastruktur, BAS (Brukeradministrasjon).
 • Kommunen har de senere årene etabler flere løsninger innen Google for Work -plattformen og det er ønskelig med kompetanse innen administrering og bruk av denne produktporteføljen.

For stillingen kreves:

 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole innen IT-fag.
 • Språkkunnskap: God Norsk og Engelsk - muntlig og skriftlig.
 • Teknisk erfaring innen IT-drift kan kompensere for manglende teoretisk utdannelse.

Ønskelig med tilleggsutdanning/kurs innen operativsystemer, nettverksarkitektur, databaser eller brannmur. Det er også ønskelig om du har kompetanse innen en eller flere applikasjoner eller administrasjon innen G-suite. 

Utdanningsretning

 • IT

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Personlige egenskaper

Som IT-konsulent i Narvik kommune vil du jobbe i et hektisk og spennende miljø der vi setter pris på at du er flink til å kommunisere. Det er også ønskelig at du har en proaktiv holdning og kommer med innspill og forbedringforslag der du kan bidra med kompetanse eller erfaring. Enheten er en støtteenhet og det forventes at du har en god service-innstilling samt at du både evner å ferdigstille/dokumentere påbegynte oppgaver og har en ryddig tilnærming til videre oppfølgning.

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Narvik kommune kan tilby varierte arbeidsoppgaver i et positivt, hyggelig og hektisk miljø. Lønn etter gjeldende regulativ. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Kommunen har 6 måneders prøvetid. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

Per Jakobsen
Enhetsleder

Hvem er Narvik kommune -?

Narvik kommune - Nytenkende, raus og stolt

Narvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort kjøreavstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Nærmeste regionale flyplass er Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Når den nye Hålogalandsbrua stå ferdig bygget i 2018, vil det kun være 45 minutters kjøretid fra sentrum. Narvik er selve hovedpulsåren for logistikk, forsyning av handelsvarer og gods mellom Nord-Norge og resten av verden.