Vil du bli med å bygge verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn?

Seksjonsleder Forvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

For å bidra til å nå våre ambisiøse mål søker Oslo Havn KF (Oslo Havn) en dyktig og engasjert leder til Forvaltningsseksjonen.

Oslo Havn eier og forvalter ca. 10 km. med kaier med tilhørende havnearealer på ca. 1000 da. som benyttes i all hovedsak til havnedrift. Vi har en variert bygningsmasse som består av ca. 50 bygg på totalt 120.000 m2 som leies ut til ulike formål, fra moderne kontorlokaler, fergeterminaler, havnelager og restauranter. Oslo Havn har også ansvaret for arealer og områder til andre formål, blant annet Bekkelagsbadet og deler av Havnepromenaden.

Oslo Havn samler nå forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, arealer, kaier og øvrig infrastruktur i en nyetablert FDVU-avdeling, hvor forvaltningsseksjonen også inngår.

Forvaltningsseksjonen består av 12 medarbeidere og er tverrfaglig sammensatt med ingeniører og byggforvaltere. Seksjonen har ansvar for planlegging og gjennomføring av forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av havnas eiendommer og infrastruktur.

Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør i FDVU-avdelingen og inngår i avdelingens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle Forvaltningsseksjonen
 • Sikre et godt system for forvaltning av bygg, areal og infrastruktur
 • Sørge for en god relasjon med leietakere og brukere
 • Bidra til gode prioriteringer innenfor FDVU
 • Innkjøp og oppfølging av leverandører innenfor eget ansvarsområde
 • Systematisk oppfølging av Oslo Havns og leietakeres vedlikeholdsansvar
 • Skrive saker til ledermøter og Havnestyret
 • Være en aktiv og konstruktiv deltaker i avdelingens ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning med minimum bachlorgrad, fortrinnsvis på masternivå med tekniske fag
 • Ledererfaring
 • Erfaring med bygg og eiendomsforvaltning
 • Erfaring med økonomistyring- og rapportering 
 • Erfaring fra privat næringsliv vil bli vektlagt
 • Kunnskap om utvikling av infrastruktur er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Dyktig til å motivere og lede
 • Stor gjennomføringsevne
 • Forretningsorientert
 • Behersker store og kompliserte oppgaver
 • God til å kommunisere og samarbeide
 • Nytenkende

Vi tilbyr

 • Utfordrende og meningsfulle oppgaver
 • Ressurssterk og fremoverlent organisasjon
 • Svært godt arbeidsmiljø
 • Oslos råeste beliggenhet på kaikant
 • Konkurransedyktig lønn

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men det vil du i så tilfelle få varsel om, med mulighet til å trekke din søknad før offentliggjøring.

Les mer om Oslo Havn KF på www.oslohavn.no

Kontaktpersoner

Hege Berg Thurmann
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: +47 957 22 175

Hvem er Oslo kommune, Oslo Havn KF?

Oslo Havn KF er et kommunalt foretak med eget styre. Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. Foretaket har 100 ansatte. Foretakets forvaltning og tjenesteproduksjon er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001.