Vil du bli Hemits teknisk hovedansvarlige for Helseplattformen?

Teknisk hovedansvarlig

Stillingsbeskrivelse

Hemit søker etter deg som kan ta rollen som teknisk hovedansvarlig for vårt infrastrukturmiljø for Helseplattformen. Helseplattformen skal innføre ny, felles pasientjournal ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten.

Du vil få det operative ansvaret for infrastrukturen i produksjonsmiljøet og ansvar for å koordinere ressurser på tvers av ulike fagmiljøer.

Stillingen krever at du opparbeider deg inngående kunnskap om alle deler av tjenesten, inkludert design, sikkerhet, infrastruktur og driftsavtale. Du vil få ansvar for at alle infrastrukturtjenestene til Helseplattformen leveres og utvikles i henhold til avtale. Du får også ansvar for at driftsdokumentasjonen til enhver tid er oppdatert.

Dersom du er den rette for stillingen, er det din rolle som utgjør limet mellom Hemits linjeorganisasjon, ledelsen, helseforetakene og tjenesteutvikleren. Du skal være tett på og føre like gode dialoger med sykepleiere og leger som med teknologer. Denne stillingen innehar med andre ord svært mye ansvar og myndighet.

Hos oss i Hemit møter du et godt arbeidsmiljø med kolleger som er stolte over jobben sin. Medarbeiderskap er viktig for oss. Det samme er kompetanseutvikling og å samarbeide på tvers i hele organisasjonen.

Med våre kjerneverdier legger vi til rette for en best mulig helsetjeneste: Kompetent, løsningsorientert, pålitelig og imøtekommende.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere ressurser på tvers av ulike fagmiljøer i og utenfor Hemit
 • Bistå med å identifisere og løse driftsutfordringer
 • Bidra til videreutvikling av den tekniske plattformen sammen med arkitekt, tjenesteutvikler og fagansvarlige i Hemit, og bistå i forberedelser og delta på kundemøter
 • Lage underlag til tjenestebudsjett
 • Lage underlag for rapportering 

Kvalifikasjoner

 • God og bred kompetanse innenfor infrastruktur-drift og utvikling
 • Erfaring fra drift og forvaltning av komplekse infrastrukturløsninger
 • God til å dokumentere
 • Kjennskap til ITIL
 • Engelsk og norsk, skriftlig og muntlig
 • Høyskole/universitet, master - eller bachelorgrad
 • Kompetanse og erfaring kan veie opp for manglende formell utdannelse

Personlige egenskaper

 • Kompetent og en medarbeider – det betyr at du gjerne deler av kunnskapen din og bidrar til samarbeid og kompetanseutvikling på tvers i organisasjonen.
 • Utviklingsorientert – du gleder deg over ansvaret med å levere den beste løsningen for helsetjenesten og er en pådriver for nettopp det.
 • Gjennomføringsevne – du leverer i tråd med forventninger og avtaler og trives i en hektisk arbeidshverdag.
 • Imøtekommende og løsningsorientert.
 • Gode kommunikasjonsevner – du kommuniserer like godt med alle profesjoner i helsetjenesten.

Vi tilbyr

 • Store faglige utfordringer med spennende og livsviktig teknologi
 • Et av Midt-Norges største IT-miljø
 • God og tilrettelagt kompetanseutvikling
 • Et arbeidsmiljø preget av stolthet, med støtte og samarbeid på tvers
 • Gode pensjonsordninger og personalforsikringer
 • Konkurransedyktige betingelser, lønn etter avtale 

Kontaktpersoner

Frode Opsahl
Avdelingsleder Basisdrift
Telefonnummer: 90 68 02 13

Hvem er Helse Midt-Norge IT (HEMIT)?

Helse Midt-Norge IT (HEMIT) er regional IT-enhet for Helse Midt-Norge. Hemit har ca. 360 ansatte på ulike steder i helseregionen. Vi har ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IT-systemer for alle sykehusene i Helseregion Midt Norge. Hemit leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester, og skal bidra til at helseforetakene kan fokusere på sin primære virksomhet - pasientbehandling. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, eller kulturell bakgrunn.