Vil du bli Hemits økonomileder?

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Hemit leverer IT for liv og helse i helseforetakene i Midt-Norge. For å bidra til at disse leveransene blir kostnadseffektive og at vi har god kontroll på ressursene, utvider vi nå økonomifunksjonen med en økonomileder. I tillegg lyser vi ut stilling som controller.

Økonomileder skal sammen med regnskapssjef og controller sørge for at Hemit har en god økonomistyring. Dette innebærer fokus på økonomioppfølging og effektiv ressursbruk i tråd med Hemits mål. 

Som økonomileder i Hemit får du anledning til å videreutvikle systemer og rutiner i en bransje i endring. Du blir en del av et arbeidsmiljø med kompetente, løsningsorienterte og stolte medarbeidere, som bidrar til at Hemits visjon om IKT for liv og helse blir realisert.

Les mer om det å jobbe i Hemit her: Jobb og karriere i Hemit.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å lede økonomifunksjonen til virksomheten, herunder system, prosesser og struktur
 • Videreutvikle og forbedre økonomimodell, systemer og prosesser
 • Støtte strategiske beslutninger knyttet til marked og tjenester
 • Utvikle prismodeller som er robuste og skalerbare
 • Planlegge og følge opp budsjettprosess slik at ressurseiere og linjeledere involveres på en effektiv måte
 • Bidra til at virksomhetens mål operasjonaliseres og følges opp som en del av løpende intern rapportering
 • Utvikle og følge opp KPI’er som viser sammenheng mellom ressursbruk og leveranser
 • Være rådgiver til prosjektledere og linjeledere og bidra til gode estimater, prognoser og sørge for at tiltak blir identifisert
 • Understøtte ledergruppen, direktør og styret med gode, faktabaserte beslutningsunderlag
 • Kunne bistå med regnskapsavslutning, fakturering og rapportering samt andre økonomioppgaver

Kvalifikasjoner

 • Økonomisk utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
 • God kunnskap om økonomiplanlegging, -oppfølging og -styring
 • Erfaring med å lede økonomiprosesser som budsjettering, prognose- og analysearbeid og prisestimering
 • Erfaring med økonomiprosesser i prosjektorganisasjoner vil være en fordel
 • Erfaring med utarbeidelse av beslutningsunderlag på ulike nivå i organisasjoner
 • Erfaring med avansert bruk av Excel
 • Erfaring med SAP er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og pedagogisk
 • Interesse for og evne til helhetlig virksomhetsforståelse
 • Evne til å jobbe strategisk og utviklingsorientert
 • Ønske om å skape resultater, være initiativrik og ha fokus på kvalitet
 • Evne til å lede prosesser, skape gehør og ha gjennomslagskraft
 • Stor gjennomføringsevne
 • Du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier: Kompetent, løsningsorientert, pålitelig og imøtekommende

Vi tilbyr

 • Et av Midt-Norges største IT-miljø, med sterk tverrfaglig kompetanse 
 • En meningsfylt jobb i IT-bransjen med tanke på å sikre en god og effektiv helsetjeneste
 • Et arbeidsmiljø preget av høy arbeidsglede, sterkt engasjement og godt samarbeidsklima, med kolleger som er opptatt av å støtte hverandre
 • En arbeidsplass med informasjonssikkerhet i høysetet
 • Tilrettelagt faglig og personlig utvikling
 • Særavtale om fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger og personalforsikringer
 • Et aktivt bedriftsidrettslag og tradisjon for hyggelige sammenkomster

Kontaktpersoner

Siri Beate Berg
Assisterende direktør
Mobil: 95940919

Hvem er Helse Midt-Norge IT (HEMIT)?

IKT FOR LIV OG HELSE

Helse Midt-Norge IT (HEMIT) er regional IT-enhet for Helse Midt-Norge. Hemit har ca. 350 ansatte på ulike steder i helseregionen. Vi har ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IT-systemer for alle sykehusene i Helseregion Midt Norge. Hemit leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester, og skal bidra til at helseforetakene kan fokusere på sin primære virksomhet - pasientbehandling. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, eller kulturell bakgrunn.