Vil du bli en nøkkelressurs for utviklingen av Mattilsynet?

IKT prosjektleder

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Mattilsynet skal sikre Norge trygg mat, trygt drikkevann og en god dyrevelferd.  Vi har også ansvar for alt som importeres og eksporteres av mat og dyr. Les mer om oss her www.mattilsynet.no 

For å løse vårt samfunnsoppdrag har vi 1200 verdifulle ansatte med ulike faglig bakgrunn. Hos oss finner du blant annet veterinærer, fiskehelsebiologer, toksikologer, sivilagronomer og jurister og vi er også i kontinuerlig kontakt med andre offentlige organer. Våre systemer er en kombinasjon av eldre og nyere løsninger. Vi styrker IKT funksjonen og trenger flere medarbeidere med utviklings- og forvaltningserfaring til oppbygging av et DevOps team.

Vi bruker teknologi for å løse viktige samfunnsoppgaver

Dine oppgaver

Som IKT-prosjektleder i Mattilsynet vil du jobbe tett opp mot eksterne leverandører, dyr- mat- og helsefaglige ansatte, samt vårt interne IKT-miljø. Som prosjektleder vil du raskt få en meget sentral rolle, både som leder for hele eller deler av viktige prosjekter, og som koordinator mellom ulike fagmiljøer. Prosjekter du kan komme til å jobbe med kan inkludere alt fra automatisering av prosesser rundt sjømateksport, til forbedring av IT-løsninger for import/eksport av planter, eller prosjekter relatert til anskaffelser. Du vil jobbe aller mest med IT-utviklingsprosjekter, men også noe med anskaffelser og prosessforenklinger.

Helt konkret vil du blant annet få bryne deg på dette; 

 • Behovs- og kravspesifisering i prosjekt
 • Etablering av prosjektteam bestående av relevante ressurser for den enkelte prosess
 • Estimeringsarbeid på prosjektet - kostnad, tid, ressurser
 • Konsekvensvurderinger - hvem påvirkes av den enkelte endring?
 • Forbedring av leveranseprosesser
 • Arbeid som testleder, planlegging av pilotdrift, utrullinger og opplæring
 • Delta i analyse- og prosessforbedringsarbeid i etaten
 • Delta i arbeidet med videreutvikling av utviklingsprosessene og porteføljestyringen i Mattilsynet

For å få til dette ønsker vi at du har følgende kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets/høyskolenivå - minimum bachelorgrad
 • God kjennskap til Prosjektveiviseren og Prince2-metodikk, gjerne gjennom relevante sertifiseringer
 • Dyktig i å strukturere prosesser
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Vi er ute etter medarbeidere som er interessert i eller har erfaring med noen av områdene under;

 • Erfaring fra testledelse og leveranseplanlegging
 • Erfaring med porteføljestyring
 • Erfaring fra store og/eller offentlige prosjekter
 • Kjennskap til ITIL, smidige utviklingsmetoder og DevOps
 • Kjennskap til/erfaring med Lean-metodikk fra prosessforbedringsarbeid
 • Erfaring med tekniske IKT-prosjekter
 • Er interessert/har erfaring med dataanalyse, datavarehus og BI-teknologi
 • Er interessert/ har erfaring med ML, RPA ol.

I søknaden beskriver du kort din erfaring med områdene over. Vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Nyutdannede oppfordres til å søke. Personlige egenskaper og teamkompetanse vektlegges.  Bruk gjerne vitnemalsportalen.no for å legge inn referanser fra norske studiesteder

Hos oss får du;

 • En spennende rolle hvor du har reell påvirkning på et viktig samfunnsoppdrag
 • Lønn som rådgiver (stillingskode 1434)  / seniorrådgiver (stillingskode 1364) med lønn etter kvalifikasjoner mellom 600.000 kr og 750.000 kr. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes 
 • Arbeidsplass enten i Oslo sentrum eller i Brumunddal, noe reising etter behov må regnes med
 • Mulighet for å sparre med, og lære av, våre dyktige medarbeidere
 • Gode muligheter til å utforme egen rolle i teamet
 • Reelle muligheter for kompetanseheving
 • Mulighet for fleksitid
 • Gode ordninger for forsikring og pensjon gjennom SPK 

Kontaktpersoner

Christian Rosenvinge
Seksjonssjef
Mobil: 901 16 826

Hvem er Mattilsynet?

Mattilsynet skal sikre folk trygg mat.

Vi har også ansvar for å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse utfører tilsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet. 

Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer her www.mattilsynet.no

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.