Vil du bli en del av vårt Microsoft utviklingsmiljø?

Plattformutvikler

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenestens sin hovedoppgave er å varsle om ytre trusler mot Norge og prioriterte norske interesser, støtte Forsvaret og forsvarsallianser Norge deltar i samt understøtte politiske beslutningsprosesser med informasjon av spesiell interesse for norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse og vi styrker vår organisasjon med plattformutviklere.

Vi søker nå etter plattformutviklere for å styrke vårt utviklingsmiljø på Microsoft. Vi søker deg som brenner for automatisering og DevOps, der utforskning og bruk av Microsoft-teknologi står i sentrum. Du er erfaren med å utvikle og realisere komplekse Windows plattformtjenester, og trives når det er høyt tempo.

Private cloud og konteinerbaserte tjenester er nøkkelord for Etterretningstjenestens fremtidige Windows-plattform, og du vil få mulighet til å bygge tjenester på en moderne skyplattform.

Som utvikler hos oss vil du få jobbe med mennesker som vil utfordre deg, jobbe for å gjøre deg bedre og hjelpe deg ned å utvikle din teknologiske profil. Vi vil ha fornøyde ansatte og det betyr at vi gjør det vi kan for at du skal øke din kompetanse og lykkes med det som er dine personlige mål.

Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet.

Arbeidsoppgaver

Som senior plattformutvikler vil du være sentral i å utvikle komplekse Windows plattformtjenester, og automatisering. Videre vil du støtte med særlig komplisert feilsøking, samt drift og vedlikehold av sikkerhetsmekanismer, systemprogramvare, filsystemer og applikasjoner basert på Windows operativsystem. Du vil også utarbeide og vedlikeholde forenklet dokumentasjon i henhold til smidige prinsipper

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Bred erfaring med automatisering ved hjelp av PowerShell
 • Mer enn 3 års erfaring innenfor Windows Plattform utvikling og drift

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Erfaring med bruk av andre automatiseringsverktøy utover Powershell som f.eks. Desired State Configuration
 • Erfaring med Active Directory og Group Policy
 • Erfaring med CI/CD verktøy
 • Erfaring med Endpoint Manager Configuration Manager
 • Erfaring med sikkerhetsherding av operativsystem og applikasjoner

Særskilte krav

 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften. Dette medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. SJE kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt. Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere. I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som historiker kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • God teknisk forståelse
 • God sikkerhetsforståelse
 • Initiativrik og resultatorientert
 • Evne til helhetsoversikt
 • Evne til å jobbe strukturert i stressede situasjoner

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Stilling: Senioringeniør (kode 1181)

Lønn: kr 650 300- 752 800 (lønnstrinn 70-77) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Lønn fastsettes innenfor spennet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til pliktig innskudd i Statens pensjonskasse

Arbeidssted: Oslo

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 95 106

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger