Vil du bli en av våre helsetjenestearkitekter?

Helsetjenestearkitekt

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å hjelpe oss med behovsanalyse, design og innføring av digitale løsninger for å utvikle helsetjenesten i Helse Midt-Norge?

Hos oss i Hemit finner du store og spennende utfordringer samt gode muligheter for kompetanseutvikling. I avdeling Prosjekt og digitalisering jobber vi tett sammen med ansatte i sykehusene for å få til gode løsninger som understøtter helsetjenesten på best mulig måte. Vi har fokus på tverrfaglighet og bidrar på tvers av organisasjonsutvikling, virksomhetsarkitektur og prosjektledelse. 

Hemits arkitekturgruppe, i avdelingen Prosjekt og Digitalisering, består i dag av 20 medarbeidere med lang erfaring og med både teknologisk og helsefaglig bakgrunn.

Strukturert informasjon, mobile enheter, beslutningsstøtte, personlig helseutstyr og mye annet kan bidra til å utvikle måten vi jobber på. Vi er avhengig av din forståelse for sammenhengen mellom teknologi, mennesker, arbeidsflyter og prosesser for å være i stand til å utnytte potensialet i teknologien. 

Arbeidsoppgaver

Som arkitekt vil du være en aktiv bidragsyter i både regionale og nasjonale prosjekt/program.

Du vil basere ditt arbeid både på egen og andres forståelse av helsetjenesten og du vil være med på å analysere behov for utvikling og digitalisering, utarbeide beslutningsunderlag og designe skisser av løsninger som skal innføres. Du vil jobbe tett med prosjektledere og andre arkitekter i Hemit og Helseplattformen.

Helse Midt-Norge benytter arkitekturverktøyet Hopex for dokumentasjon av arkitekturen.  

Kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som forstår at teknologi, mennesker, arbeidsflyt og prosesser henger sammen. 

 • Bakgrunn fra helsefag og/eller IT
 • Det er ønskelig med erfaring fra en eller flere av følgende områder: 
  • Analyse og dokumentasjon av organisasjonsstruktur, arbeidsprosesser, informasjonsflyt og teknologi
  • Utviklings- og forbedringsarbeid 
  • Utarbeidelse av strategier og handlingsplaner

Personlige egenskaper

 • Du er teamorientert og opptatt av å dele og tilegne deg kompetanse
 • Du jobber strukturert og er kvalitetsbevisst
 • Du er kreativ og jobber målrettet for å oppnå gode resultater
 • Du kommuniserer godt både med helsearbeideren og teknologen
 • Du har godt humør og bidrar positivt til egen og andres arbeidsglede

Vi tilbyr

 • Et av Midt-Norges største og mest spennende IT-miljø
 • En bransje som er meget meningsfull og har spennende oppgaver med tanke på å sikre en god og effektiv helsetjeneste i Midt-Norge
 • En arbeidsplass som setter tilrettelagt kompetanseutvikling høyt og med medarbeidere som er stolte av jobben sin
 • Å få være en bidragsyter til fremtidens helsevesen
 • Fleksibilitet mtp. arbeidstid og kontorsted
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger og personalforsikringer
 • Et aktivt og sosialt bedriftsidrettslag
 • Arbeidssted: Levanger, Trondheim eller Molde

Kontaktpersoner

Stig Håvard Solum
Gruppeleder Arkitektur
Telefonnummer: 90 18 40 80

Hvem er Helse Midt-Norge IT (HEMIT)?

Helse Midt-Norge IT (HEMIT) er regional IT-enhet for Helse Midt-Norge. Hemit har ca. 360 ansatte på ulike steder i helseregionen. Vi har ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IT-systemer for alle sykehusene i Helseregion Midt Norge. Hemit leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester, og skal bidra til at helseforetakene kan fokusere på sin primære virksomhet - pasientbehandling. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, eller kulturell bakgrunn.