Vil du bidra til rene vassdrag og rent drikkevann til innbyggerne?

Senior prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe i en fremtidsrettet og miljøfokusert virksomhet -- med utfordrende og varierte oppgaver?

Vi skal videreutvikle våre avanserte prosessanlegg og utvide våre transportanlegg for å møte stor befolkningsvekst, skjerpede miljøkrav og klimaendringer de neste årene. Det er besluttet å bygge et produksjonsanlegg for hydrogen, som er et viktig miljøtiltak på veien mot sirkulær økonomi.

For å sikre god styring og kvalitet på planarbeid, og gjennomføring av utviklingsprosjekter bygger vi opp kompetanse og kapasitet i egen organisasjon.

Vårt fremtidsmål er å være anerkjent som ledende innenfor vannsektoren. Vi er allerede Romerikes største aktør, og våre prosessanlegg er blant Norges mest moderne og avanserte. Nå gir vi deg muligheten til å være med på utviklingen videre.

Vi ønsker 1 senior prosjektleder med prosessteknisk fagbakgrunn. På grunn av oppgavenes store faglige spenn inviterer vi kandidater fra flere bransjer til å søke. Både i

 • Vannbransjen,
 • Oljebransjen,
 • Næringsmiddelindustrien
 • Prosessindustrien

kan vi finne interessante kandidater.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av forprosjekter, utbyggingsprosjekter og driftsprosjekter
 • Ansvar for å gjennomføre prosjekter mht. kvalitet, fremdrift og økonomi.
 • Være en støtte til prosjektledere og prosjektingeniører
 • Gjennomføre vedtatte mål for prosjektgruppen i samarbeid med gruppeleder.
 • Bistå gruppeleder med ressurs- og handlingsplaner.

Stillingen er tillagt resultatansvar.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på Master- eller Bachelornivå
 • Tung erfaring fra prosjekt og prosjekteringsledelse.
 • Utadvendt med gode kommunikasjonsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Ansvarsfull og resultatorientert
 • Evner å utfordre og stille krav med en positiv innstilling
 • Selvstendig, men trives med å arbeide i tverrfaglige team
 • Nysgjerrig og nytenkende

Lojal mot våre verdier og som bidrar til:

 • Gode holdninger for utvikling av et godt og effektivt tverrfaglig samarbeid.
 • Gode samarbeidsforhold i gruppen og opp mot avdelingen og selskapene.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte oppgaver i en fremtidsrettet og miljøfokusert virksomhet
 • Gode muligheter for faglig videreutvikling
 • Trivelig og godt arbeidsmiljø
 • Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktig lønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i kollektiv pensjonskasse med 2 % medlemsinnskudd av regulativlønn.

Kontaktinformasjon

 • Gunnar Bjørnson, Avdelingsleder Utvikling, +47 913 98 711, gunnar.bjornson@nrva.no
 • Jon Mills, Gruppeleder prosjekt, +47 959 45 542, jon.mills@nrva.no

Arbeidssted: Ruth Maiers gate 22, 1466 STRØMMEN

Nøkkelinformasjon:

Referansenr.: 4454885642
Stillingsprosent: 100% Fast
Søknadsfrist: 08.01.2022

Kontaktpersoner

Gunnar Bjørnson
Avdelingsleder Utvikling
Telefonnummer: +47 913 98 711
Jon Mills
Gruppeleder prosjekt
E-postadresse: jon.mills@nrva.no
Telefonnummer: +47 959 45 542

Hvem er Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) IKS og Nedre Romerike Vannverk (NRV) IKS?

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) leverer drikkevann til 170.000 innbyggere. Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) tar imot avløpsvann fra snart 140.000 innbyggere, renser, og leverer vannet tilbake til naturen. Felles administrasjon bidrar til kostnadseffektiv drift og god koordinering av virksomhetene. I selskapene er det totalt rundt 120 ansatte.

Sikker vannforsyning og god rensing av avløpsvannet er en forutsetning for moderne samfunnsutvikling. Samtidig har vi et ansvar for at utviklingen skjer på en bærekraftig måte - både miljømessig, økonomisk og sosialt. NRV og NRA har som en del av sin strategi at vi skal være klimanøytrale innen 2030. Ønsker du å ta den utfordringen?

Rent vann - for deg, miljøet og fremtiden