Vil du bidra til radikale innovasjoner?

Programdirektør – partnerskap for innovasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Omstilling – Interessepolitikk – Ledelse – Systeminnovasjon

KS Hovedstyre har vedtatt et initiativ for å få til mer helhetlig innovasjon i kommunal sektor – «Partnerskap for Innovasjon». Initiativet kommer som et resultat av et aktivt forarbeid med KS’ medlemmer. Partnerskapet skal bidra til at sektoren lykkes med å realisere prioriterte og nødvendige systeminnovasjoner på viktige samfunnsområder som utenforskap, fremtidens velferdsløsninger eller klima og miljø.

Partnerskapet skal bidra til radikalt innovasjonsarbeid sammen med KS’ medlemmer. I dette ligger det innovasjonsarbeid som er for stort for den enkelte kommune, som gjerne krever samspill med aktører utenfor kommunesektoren og som samtidig kan komme hele kommunesektoren til gode.

Sentrale ansvarsområder og oppgaver for programdirektøren vil være:

 • Bidra til konkret gjennomføring av radikale innovasjoner i kommunesektoren
 • Rekruttere og forvalte ressurser fra kommunesektoren inn til sekretariatet
 • Tett dialog med kommunesektoren for å identifisere behov og løsninger
 • Tett dialog med aktuelle samarbeidspartnere – ikke minst andre offentlige aktører – for gjennomføring av utvalgte prosjekter
 • Etablere og drive sekretariatet og dets kjerneteam, herunder personoppfølging og budsjettansvar for satsingen
 • Være i løpende dialog med KS v/områdedirektør FID for å sikre at erfaringer fra partnerskapet kommer KS utviklings- og interessepolitiske arbeid til gode

Sekretariatet og tilhørende kjerneteam vil omfatte 4-5 årsverk, hvorav et par vil være prosjektengasjement og resten frikjøp av kompetanse fra KS medlemmer til konkrete oppgaver. Partnerskapet vil også spille på ressurser både i andre avdelinger innen området, og kompetanse i fagavdelinger i KS for øvrig.

Programdirektøren må ha ledererfaring fra strategisk nivå i kommunal sektor. Fra tidligere roller har du opparbeidet deg god innsikt i hva som skal til for å lykkes med komplekse omstillinger. Du har god innsikt i praktisk innovasjons- og endringsarbeid, fortrinnsvis fra ledende roller. Du har god innsikt i hva som er de største «samfunnsflokene» og evner dermed å prioritere godt de samfunnsområdene hvor det er aller mest pressende å få til systeminnovasjoner.

For å lykkes i stillingen ser vi videre for oss at du har:

 • en tydelig forståelse for hvorfor KS definerer innovasjon som noe nytt, nyttig og nyttiggjort
 • meget god oversikt over oppgaveporteføljen til kommunal sektor
 • gode kunnskaper om innovasjonsverktøy og metoder
 • en systematisk tilnærming til komplekse oppgaver
 • sterke relasjonsskapende egenskaper
 • evner til å se problemstillinger fra helt nye perspektiver og vilje til å utfordre eksisterende «sannheter» om oppgaveløsning og ansvarsfordeling
 • en grunnfestet tillit til kommunesektorens evne til å innfri og løse fremtidige behov til innbyggernes beste
 • meget god formidlingsevne
 • analytisk sterk med evne til å oversette komplekse sammenhenger til ulike målgrupper
 • Identifiserer du deg videre med KS sine verdier troverdig, relevant, engasjert og samlende er vi sikre på at du vil trives hos oss!

Partnerskapet er i første omgang en treårig satsning. Programdirektøren vil rapportere til områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering og vil inngå i områdets ledergruppe i prosjektperioden. Det vil etableres et strategisk råd for partnerskapet bestående av utvalgte toppledere fra kommunesektoren samt evt. andre aktører. Programdirektøren ansettes i et engasjement for perioden og i 100 % stilling.

I KS får du gode muligheter for personlig og faglig utvikling, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og et aktivt, hyggelig og allsidig miljø. Lønn etter avtale. KS er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. En arbeidshverdag hos KS skal være preget av mening, ansvar og utvikling.

For en uforpliktende prat om stillingen eller ved spørsmål se kontaktperson for stillingen.

Kontaktpersoner

Anne Cecilie B. Flaa
HR-rådgiver
Telefonnummer: 94807142

Hvem er KS - Organisasjonsutvikling og økonomi?

KS' visjon er: "En selvstendig og nyskapende kommunesektor". KS er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon, som gjennom ivaretakelse av medlemmenes interesser, skal arbeide for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. KS har ambisjon om å være en viktig utviklingspartner for våre medlemmer. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer, og KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor.