Vil du bidra til økt IKT-sikkerhet i Nødnett?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

DSB skal styrke sin kapasitet til å forebygge og håndtere IKT-hendelser og søker en dyktig medarbeider som skal bidra til at Nødnett holder det nødvendige sikkerhetsnivå og er rustet mot et trusselbilde i stadig endring. Vi ser etter deg som har erfaring fra drift og operativt miljø innenfor telekommunikasjon eller kritiske IKT-systemer, men nyutdannede med mastergrad og interesse for sikring av kritisk infrastruktur oppfordres også til å søke.

 

Arbeidsoppgaver

 • utvikling av føringer og retningslinjer for IKT-sikkerhet knyttet til teknisk løsning i Nødnett 
 • bidra til å revidere og forvalte DSBs sikkerhetskrav for Nødnett i dialog med sentrale myndigheter, relevante fagmiljøer og leverandører.
 • gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser samt kvalitetskontroll av teknisk arkitektur for Nødnett, og sørge for implementering av tiltak
 • delta i prosesser og tverrfaglige fora for å sikre at planlegging, utvikling og implementering av nye tjenester i Nødnett 
 • bidra til å utvikle sikkerhetsarkitekturen for Nødnett, i takt med teknologiutvikling, endring i trusselbildet, nye bransjestandarder og endrede krav fra myndighetene
 • bidra til utforming av sikkerhetskrav og arkitektur for neste generasjon nød- og beredskapskommunikasjon

 

Kvalifikasjoner

Det er krav om:

 • høyere utdanning på masternivå innen IKT eller telekommunikasjon. Lang relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdanning
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra drift og operativt miljø innenfor telekommunikasjonsnett eller kritiske IKT-systemer. 
 • innsikt i muligheter og begrensninger knyttet til sikkerhet i kommersielle nett
 • erfaring som sikkerhetsarkitekt eller teknisk arkitekt i IKT-prosjekter
 • kunnskap om standarder innen informasjonssikkerhet (f. eks. ISO 27001)

 

Egenskaper

 • selvstendig, løsningsorientert og med evne til å se helheten
 • evne til å forstå, forankre og videreformidle tekniske krav og brukerens behov på alle nivåer
 • initiativrik og med god gjennomføringsevne
 • positiv, se verdien og gleden av å samarbeide godt med andre og bidra til kunnskapsdeling

 

Vi tilbyr

 • ansvarsfull og selvstendig stilling med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • et godt tverrfaglig arbeidsmiljø preget av høy kompetanse, lagånd og godt humør
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • avlønning som rådgiver/overingeniør (1434/1087) eller seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181) med årslønn fra 517.700 - 792. 700 (ltr. 60 - 80) avhengig av kompetanse og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen vil det bli trukket 2% pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

 

Generelle opplysninger

 • DSB vektlegger å sikre mangfold med hensyn til kjønn, alder og etnisk bakgrunn i sin rekruttering.
 • Søkers navn kan bli offentliggjort jf. Offl. § 25.
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres til minimum hemmelig

 

Om avdelingen og stillingen

Stillingen er plassert i avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon som har hovedansvar for Nødnett. Du blir en sentral ressurs som skal bidra til at Nødnett er og forblir et trygt, robust og tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling i det daglige og i krisesituasjoner.

Som ansatt blir du del av et kompetansemiljø bestående av engasjerte og dyktige medarbeidere innenfor nød- og beredskapskommunikasjon.

Kontaktpersoner

Magne Øverås
Seksjonssjef

Hvem er DSB - Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg.