Vil du bidra til færre skader fra flom og skred?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Prosjektering av sikringstiltak

Norge er et land med mange naturfarer. Hvert år er det hendelser hvor flom og skred medfører fare for liv og helse. De samfunnsøkonomiske kostnader er svært høye. NVEs oppgave er å bidra til å forbygge disse hendelsene. All nybygging skal foregå med tilfredsstillende sikkerhet mot flom og skred. Samtidig er det et stort behov for sikring av den eksisterende bebyggelsen. Mange kommuner er i en situasjon hvor de trenger bistand fra NVE for løse disse utfordringene, spesielt i tider med store klimaendringer. Vi har behov for dyktige medarbeidere til å prosjektere trygge og kostnadseffektive sikringstiltak for kommunene. Siden mye av bebyggelse fortsatt ligger utsatt til skal vi også gi faglige råd til politiet og kommunene når hendelser oppstår. Som medarbeider hos oss vil du raskt utgjøre en forskjell for mange mennesker – for hvert tiltak vi bygger - for hvert råd vi gir - forbedres samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare.

Ved vårt regionkontor i Hamar er det nå ledig en fast stilling med oppgaver innen planlegging av sikringstiltak. Stillingen omfatter egen prosjektering av sikringstiltak og prosjektledelse med innkjøp av konsulenttjenester. Vi er i dag 35 ansatte med et høyt tverrfaglig kompetansenivå og et inkluderende arbeidsmiljø med høy leveringsevne! Region øst omfatter fem fylker, Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus og Østfold, og har en rekke utfordringer innen flom- og skredsikring.

 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektering av tiltak mot flom, erosjon og skred
 • Prosjektledelse
 • Faglig rådgivning til politi og kommuner i forbindelse med skred- og flomhendelser, og inngå i Region øst sin beredskapsorganisasjon
 • Bidra i regionkontorets øvrige virksomhet
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør/master i byggfag; innen fagområdene vassdragsteknikk, hydraulikk, vann- og avløpsteknikk eller geoteknikk. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring fra prosjektering og prosjektledelse er ønskelig, eventuelt også erfaring fra gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk er en forutsetning
 • Førerkort klasse B
 • Fysikk til å ferdes i terreng ved befaringer
 • Erfaring med innkjøp/anbudsprosesser vil være fordelaktig

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å ta initiativ og arbeide målrettet, både sammen med andre og på selvstendig grunnlag
 • Praktiske evner til å se løsninger også på tvers av fagområder
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

 

Vi tilbyr

 • Arbeidsoppgaver med stor samfunnsmessig betydning og gode faglige utviklingsmuligheter
 • Et kompetent og bredt sammensatt fagmiljø
 • Gode arbeidstidsordninger (sommertid, fleksitid)
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK)
 • Stillingen lønnes som avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør (1085/1087/1181) etter det offentlige regulativ f.t. ca kr 451 300,- til kr 686 900,- etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

 

I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: (+47) 22 95 98 62
Petter Glorvigen
Telefonnummer: (+47) 48 99 49 84

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger