Vil du bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag om flom- og skredfare?

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NVE har et viktig samfunnsansvar i å forebygge skader fra flom og skred. En av seksjonene som er med og bidrar i dette arbeidet er seksjon for skred- og flomkartlegging i Skred- og vassdragsavdelingen. I seksjonen har vi nå et ledig 2 års engasjement for deg som ønsker å være med å styrke dette arbeidet. Din arbeidshverdag vil bestå av å innhente og registrere faresoner og andre relevante faredata. Du vil bidra i utviklingsarbeid og ha kontakt med både interne og eksterne bidragsytere.

Seksjonen har ansvar for kartleggingsarbeidet i NVE som omfatter egne kartleggingsprodukter, tilgjengeliggjøring av informasjon om flom og skredfare samt utvikling av veiledere for kartlegging. Gjennom samspill eksternt og internt vil du få kontakt med brukerne innen arealplanlegging, sikring, varsling og beredskap mot flom og skred.  Du vil jobbe i et engasjert og inkluderende miljø. Vi er i dag 7 medarbeidere i seksjonen. Vi samarbeider tett med fagressurser ved NVEs regionkontor samt flere seksjoner og avdelinger på hovedkontoret.

Arbeidsoppgaver

 • Innhente og registrere data om flom- og skredhendelser, fareutredninger m.v. til NVEs flom- og skreddatabaser og til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)
 • Følge opp konsulenter og andre som leverer data
 • Videreutvikle innmeldingsløsninger
 • Andre oppgaver knyttet til NVEs arbeid med å kartlegge flom- og skredfare

NVE har iverksatt et prosjekt innenfor virksomhetsutvikling og endringer i oppgaver og ansvarsområder vil kunne forekomme. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på Bachelor eller Masternivå innen naturvitenskap
 • Kunnskap om flom og skred er en fordel
 • Erfaring i bruk av GIS-programvare fra Esri (ArcGIS Pro / ArcMap)
 • Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk
 • Erfaring med prosjektarbeid/ prosjektledelse er en fordel

Personlige egenskaper

 • Strukturert, ryddig og kvalitetsbevisst
 • Tålmodig og detaljorientert
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • sterk kunnskapsorganisasjon
 • sterkt tverrfaglig miljø
 • mulighet til å påvirke utviklingen innenfor kartleggingsarbeidet
 • fine lokaler på Majorstua rett ved Frognerparken
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Årslønn innenfor spennet kr 450 000 – 520 000 i stillingskode (Avdelingsingeniør/overingeniør/førstekonsulent/rådgiver) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.    Legg ved vitnemål og attester elektronisk.  Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktpersoner

Amund Borge
Avdelingsingeniør
Telefonnummer: +47 464 28 060
Hallvard Berg
Fungerende seksjonssjef
Telefonnummer: +47 977 06 163
Maja Sun Kindseth
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 91 25

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger