Vil du bidra til en innovativ og kunnskapsbasert kommunesektor?

Avdelingsdirektør innsikt og innovasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kunnskap- og kompetanseutvikling – interessepolitikk – strategisk medlemskontakt

Kunnskaps- og kompetanseutvikling er en forutsetning for at kommunal sektor skal ivareta forventninger fra innbyggerne. Forskning og innovasjon er helt sentrale virkemidler. Videre trengs det god styringsinformasjon for å kunne prioritere riktig ressursbruk innenfor stramme økonomiske rammer. Som medlemsorganisasjon har KS en særskilt rolle i å tilrettelegge for en fortsatt utvikling av kommunesektoren. Til dette arbeidet søker vi derfor en avdelingsdirektør til nyopprettet avdeling for innsikt og innovasjon. Stillingen inngår i områdets ledergruppe og rapporterer til områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering.

Den nyopprettede avdelingens overordnede ansvar vil være:

 • KS' strategiske ansvar for arbeidet med innovasjon, herunder tett samspill med Partnerskap for innovasjon, øvrige fagavdelinger i KS og interessepolitisk arbeid opp mot nasjonale myndigheter, Innovasjon Norge og andre strategiske samarbeidspartnere
 • å sikre at grunnlaget for kommunesektorens kunnskapsbehov blir ivaretatt, blant annet gjennom dialog og samarbeid med offentlige myndigheter, Forskningsrådet, regionale forskningsfond, akademia og ulike medlemsnettverk innenfor FOU
 • metode- og kunnskapsutvikling innenfor område Forskning, innovasjon og digitalisering
 • drift og videreutvikling av KS FoU-ordning – en medlemsfinansiert ordning for forsknings- utrednings- og utviklingstiltak for kommunesektoren
 • å bidra til videreutvikling av analysegrunnlaget til blant annet KS Effektiviseringsnettverk og ASSS, et utviklingssamarbeid mellom landets 10 største kommuner.
 • systemansvar for KS som utviklingspartner for medlemmene

Som avdelingsdirektør vil du blant annet være ansvarlig for:

 • interessepolitisk arbeid overfor både private og offentlig aktører for å styrke kunnskapen om kommunesektoren som viktig aktør i arbeidet for innovasjon og omstilling av det norske samfunnet
 • interessepolitisk arbeid/myndighetskontakt innenfor avdelingens øvrige ansvarsområder
 • strategisk medlemskontakt, informasjonsarbeid og oppfølging av nasjonale samarbeidsflater innenfor avdelingens ansvarsområder
 • å bidra til å utvikle best mulige rammebetingelser for innovasjon og omstilling av kommunale tjenester
 • å bidra til at forskning, med og på kommunesektoren, får økt oppmerksomhet og prioritet
 • bidrar til at kommunesektoren blir en bedre samlet bestiller og tar i bruk relevant forskning og utviklingsarbeid
 • å være en pådriver for KS arbeid med å tilby medlemmene relevante analyser, statistikk og brukerundersøkelser som en del av kommunal og fylkeskommunal styringsinformasjon
 • metode- og verktøyutvikling innenfor forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling
 • å være en pådriver for kultur for deling og samarbeid i eget område og hele KS
 • budsjett, plan og personalledelse for avdelingen

Vår nye avdelingsdirektør må ha ledererfaring fra strategisk nivå og et sterkt engasjement for de muligheter kunnskapsutvikling og innovasjon representerer for omstilling og bærekraft i offentlig sektor, og nyskaping i næringslivet. Fra tidligere lederroller kan du vise til praktisk/faktisk bruk av forskning og innovasjonsprosesser som et virkemiddel for utvikling av offentlig virksomhet. Du trives i lederrollen, er trygg i din lederstil og evner å skape engasjement hos dem rundt deg.

Videre ser vi for oss at du som avdelingsdirektør har:

 • god oversikt over oppgaveporteføljen til kommunal sektor og fortrinnsvis et bredt nettverk både i kommuner og fylkeskommuner, men også hos viktige samarbeidspartnere
 • god innsikt i kommunesektorens arbeid med forskning og innovasjon
 • analytisk sterk med evne til å oversette komplekse sammenhenger til ulike målgrupper
 • kjennskap til KOSTRA, ASSS eller andre statistikkilder
 • grunnfestet tillit til kommunesektorens evne til å innfri og løse fremtidige behov
 • sterke relasjonsskapene evner og meget god formidlingsevne
 • Identifiserer du deg videre med KS sine verdier troverdig, relevant, engasjert og samlende er vi sikre på at du vil trives hos oss!

I KS får du gode muligheter for personlig og faglig utvikling, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og et aktivt, hyggelig og allsidig miljø. Lønn etter avtale. KS er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. En arbeidshverdag hos KS skal være preget av mening, ansvar og utvikling.

For en uforpliktende prat om stillingen eller ved spørsmål se kontaktperson for stillingen. 

Kontaktpersoner

Anne Cecilie B. Flaa
HR-rådgiver
Telefonnummer: 94807142

Hvem er KS - Organisasjonsutvikling og økonomi?

KS' visjon er: "En selvstendig og nyskapende kommunesektor". KS er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon, som gjennom ivaretakelse av medlemmenes interesser, skal arbeide for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. KS har ambisjon om å være en viktig utviklingspartner for våre medlemmer. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer, og KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor.