Vil du bidra til en bærekraftig og miljøvennlig industri?

Senior prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Som vår nye Senior Prosjektleder vil du bli del av et ledende industrikonsern med fokus på innovasjon, teknologi, og miljøvennlige løsninger. Du vil ha en nøkkelrolle i Elkems industriprosjekter hvor hovedformålene er å styrke vår effektivitet, lønnsomhet eller bærekraft. Stillingen inngår i vår avdeling for Prosjektledelse, som er selskapets sentrale fagmiljø for prosjektledelse og prosjektstyring.

Mange av Elkems prosjekter er små eller mellomstore modifikasjonsprosjekter i våre industrianlegg, hvor man i tillegg til å være administrativ prosjektleder ofte også vil bekle flere andre roller.  Vi ser etter typiske «allroundere» med lengre erfaring fra prosjektlederfaget og som trives i en operativ og bred rolle

De fleste av Elkems industriprosjekter gjennomgår en fase-vis utvikling med tanke på å utrede relevante alternativer, kostnader og gjennomføringsusikkerhet, før prosjektene eventuelt fremmes for endelig investeringsbeslutning. Det er kritisk at vi velger ut de riktige prosjektmulighetene og at disse prosjektene gjennomføres på en riktig måte.

Elkem har i det siste annonsert prosjekter relatert til biokarbon for smelteverksindustrien, samt materialer for batteriindustrien. Det jobbes også med andre viktige klimarelaterte prosjekter. Deltagelse i disse er eksempler på prosjekter som er svært aktuelle for denne nye stillingen.

Elkem er opptatt av mangfold i organisasjonen, og ønsker medarbeidere med ulik bakgrunn og perspektiver for å bidra til det grønne skiftet.

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:

  • Prosjektleder i selskapets industriprosjekter
  • Teknisk utredningsbistand til selskapets avdeling for forretningsutvikling
  • Leverandørkontakt og oppfølging av entrepriser/kontrakter både teknisk og kommersielt

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:

  • BSc. /MSc. /Ph.d. innen kjemiteknikk, prosessmetallurgi, materialteknologi, prosessteknikk, maskinteknikk eller tilsvarende
  • Minst fem års erfaring fra prosjektarbeid i tverrfaglige gruve, mineralhåndtering, industri- eller olje-/gassprosjekter.
  • God tverrfaglig teknisk forståelse.
  • Må beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk.

For å lykkes i stillingen er det viktig med tett samarbeid med de øvrige fagmiljøene og våre verk i Norge og utlandet. Det er viktig for oss at du har gode samarbeidskunnskaper og evne til å sette deg inn i komplekse saksforhold.

Stillingen rapporterer til prosjektdirektør. Noe reisevirksomhet til våre verk enten i Norge eller internasjonalt må regnes med, men vi gir stor fleksibilitet i rollen.

Arbeidssted er i Oslo, alternativt Kristiansand.

Kontaktpersoner

Catherine Holme Barry
HR

Hvem er Elkem?

Elkem ble grunnlagt i 1904 og er en av verdens ledende selskaper innen miljøansvarlig produksjon av metaller og materialer, ved å kombinere naturlige råvarer, fornybar energi og menneskelig oppfinnsomhet for en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Elkem hjelper kundene sine med å skape og forbedre viktige innovasjoner som elektrisk mobilitet, digital kommunikasjon, helse og personlig pleie, samt smarte og bærekraftige byer.