Vil du bidra til en bærekraftig norsk eksport?

Seniorrådgiver Bærekraft

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker nå en ny kompetent kollega til ledig stilling som Seniorrådgiver bærekraft.

GIEK stiller økonomiske garantier i forbindelse med norsk eksport. I den forbindelse er vi også rådgiver og støttespiller for norske eksportører, kjøpere av norske varer og tjenster, samt banker og andre samarbeidspartnere.

Internasjonale standarder for miljø, og sosiale forhold som omhandler arbeid og menneskerettigheter benyttes i saksbehandlingen, og alle garantisøknader vurderes ut ifra sosial- og miljørisiko, virkninger og konsekvenser. 

Stillingen er del av seksjon Juridisk og bærekraft og vi holder til i lyse og moderne lokaler på Aker brygge i Oslo.

Arbeidsoppgaver:

 • identifisere og vurdere risiko for negative miljø- eller sosiale påvirkninger i enkelttransaksjoner 
 • med utgangspunkt i internasjonale standarder og GIEKs rutiner bidra med å identifisere og formulere tiltak og krav for å redusere risiko for negative miljø- og sosiale påvirkninger i transaksjonene
 • bidra til utforming og utvikling av GIEKs policy og prosedyrer vedrørende miljø, menneskerettigheter og bærekraft
 • støtte og rådgi Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i arbeidet med å utvikle internasjonale retningslinjer for å hensynta miljø og sosiale forhold, særlig innen OECD  

Kvalifikasjoner:

 • utdanning på masternivå innenfor ingeniørfag, jus eller andre relevant fagretninger
 • relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring fra arbeid med miljøfaglige og tekniske spørsmål og konsekvensutredninger (Environmental and Social Impact Assessments - ESIA) og/eller aksomhetsvurderinger (environmental and social due diligence)
 • erfaring og kunnskap om internasjonale standarder slik som f.eks. IFC Performance Standards og World Bank EHS Guidelines (evt. EBRD, EIB, OECD MNE Guidelines, osv.)     
 • gode engelskkunnskaper (muntlig og skriftlig) 
 • norsk eller annet skandinavisk språk

Personlige egenskaper:

 • god kunde- og markedsforståelse
 • analytiske evner og strukturert arbeidsform
 • god evne til å formidle fagstoff, både skriftlig og muntlig
 • proaktiv og selvstendig personlighet
 • kreativ og løsningsorientert i det daglige arbeidet
 • evne til å samarbeide godt med andre fagområder og på tvers av seksjoner og avdelinger, og sette seg raskt inn i nye oppgaver 

Vi tilbyr:

I GIEK vil du møte utfordrende og spennende oppgaver i en kompetansebedrift med unik kjennskap til norsk eksport og internasjonal handel

Vi har et godt og uformelt arbeidsmiljø, og du får gode muligheter for oppdatering og utvikling hos oss

Vi holder til i nyoppussede lokaler på Aker Brygge i Oslo sentrum

Lønn etter avtale ihht statens lønnsregulativ

 

Stillingen forutsetter en del reiseaktivitet, typisk i form av reise til og befaring på prosjekter i utlandet, samt deltagelse på vegne av virksomheten i forskjellige internasjonale fora (f. eks. i OECD).

 

Henvendelser vedrørende rollen kan rettes til teamleder Kamil  Zabielski i GIEK (41 04 49 14), eller vår rådgiver Ole Jan Rimstad i Prime (99 59 30 14). Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt i innledende fase – om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

 

Kontaktpersoner

Kamil Zabielski
Teamleder bærekraft - GIEK
Telefonnummer: 47 41 04 49 14
Ole Jan Rimstad
Rådgiver, Prime
Telefonnummer: 995 93 014

Hvem er GIEK (Garanti-instituttet for eksportkreditt)?

GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Samfunnsoppdraget er å stille garantier i forbindelse med norsk eksport og investeringer som bidrar til sysselsetting og verdiskaping i Norge. GIEK betjener i hovedsak banker og bedrifter, men er også faglig rådgiver for regjeringen om internasjonale regelverk for eksportfinansiering. GIEK har kontor i Oslo og 95 ansatte. Se www.giek.no