Vil du bidra til en bærekraftig fremtid gjennom gode anskaffelser?

Anskaffelsesrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. desember, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

TrønderEnergi-konsernet er en betydelig aktør innen kraftproduksjon og energitjenester. Vi bruker anskaffelser som et virkemiddel for å nå våre strategiske mål og bærekraftsmål.

Vi kan by på en variert arbeidshverdag med et ungt og dynamisk miljø, og med store personlige utviklingsmuligheter. Vi er en solid arbeidsgiver, som også modner frem nye og spennende forretningsmuligheter innenfor fornybar energi, blant annet gjennom våre Ohmia-selskaper. Vi kan tilby en fleksibel arbeidshverdag med gode personalordninger.

Avdeling Anskaffelser inngår i Juridisk og Administrativ stab og består for tiden av 4 medarbeidere i tillegg til leder. Vi har fag- og gjennomføringsansvar for alle anskaffelser i konsernet.

Anser du deg selv som kommersielt anlagt, løsningsorientert, initiativrik og liker å bidra til å forbedre og videreutvikle arbeidshverdagen? Da ønsker vi en søknad fra deg hvor du forteller om dine erfaringer!

Arbeidsoppgaver

 • Du vil jobbe med prosessledelse, strategisk og operativ rådgivning, planlegging og bistand i alle faser av anskaffelsesprosessen
 • Du vil delta i kontraktsforhandlinger og tilbudsevaluering
 • Du vil jobbe med oppfølging av kontrakter
 • Du vil jobbe med kontinuerlig forbedring og utvikling av anskaffelsesprosesser og -verktøy 

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning fra høyskole eller universitet. Erfaring med anskaffelser og oppfølging av kontrakter kan kompensere for dette kravet
 • Erfaring med innovasjon eller oppstartsbedrifter/-initiativ kan være en fordel
 • Erfaring med internasjonale leverandører kan være en fordel
 • Du har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på både norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du er kommersielt anlagt med god helhetsforståelse
 • Du er selvstendig og gjennomføringsorientert
 • Du er lærevillig og dynamisk
 • Du er en god lagspiller

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling med muligheter for å jobbe tett på konsernets verdiskapende prosesser og påvirke konsernets utvikling 
 • Store personlige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid med frihet under ansvar basert på en verdibasert ledelsesfilosofi
 • Et aktivt, kompetent og utviklende arbeidsmiljø; vi er Great Place To Work-sertifisert for 7. år på rad
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Kunnskapsrike kolleger og VI-kultur
 • Spennende arbeidsoppgaver i et konsern som står overfor stor vekst

I tråd med våre prosedyrer kan det bli aktuelt å gjennomføre bakgrunnssjekk for denne stillingen.

Kontaktpersoner

Henrik Johannes Mathillas Fongen
Leder for konsernanskaffelser
Telefonnummer: +47 936 86 887

Hvem er TrønderEnergi?

Innen 2050 skal Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. Det er ikke lenge til.

TrønderEnergi-konsernet er i endring. Vår ambisjon om å gjøre det vi kan for å realisere nullutslipps-samfunnet krever mye av oss alle. Både vi som er her nå og for dem som kommer etter oss. Selskapets strategi fram mot 2030 er ambisiøs; Vi skal bli et fornybarselskap med nordiske ambisjoner. Vi skal produsere mer fornybar energi og vi skal hente ut enda mer verdi fra vind og vann. Vi skal ta en nasjonal posisjon innen energirelatert infrastruktur og elektrifisering.

Vi er eier og operatør av en rekke vann- og vindkraftverk. I tillegg jobber vi med nye energiløsninger innenfor kraftproduksjon og energirelaterte tjenesteløsninger. Denne satsingen krever endringsvilje, nytenkning og ny kompetanse. Energibransjen er i rask utvikling, og vår evne til å omstille oss blir stadig mer avgjørende for vår videre vekst og lønnsomhet. Og ikke minst elektrifiseringen av Norge! 

Les mer om TrønderEnergi og se flere ledige stillinger