Vil du bidra til digital utvikling av Riksrevisjonen?

Seniorrådgiver - infrastruktur og sikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

En allerede IT-intensiv statlig sektor er i utvikling.

Ny teknologi tas i bruk med mål om å levere bedre tjenester mer effektivt. Riksrevisjonen har i dag en rekke systemer som skal bidra til at revisjonsaktivitetene dokumenteres og gjennomføres effektivt. Fremover vil vi satse betydelig på videre effektivisering og kvalitetsforbedring av arbeidsprosesser og løsninger. Hovedtyngden av dagens systemer er basert på Microsoft-teknologi, Extreme nettverk, Palo Alto, VMware, Veeam og Splunk

Som ansatt i IT-seksjonen vil du være med på den videre digitalisering av Riksrevisjonen. Vi ser etter en dyktig teknolog som kan bidra til å realisere Riksrevisjonens visjon - Revisjon til nytte for morgendagens samfunn.

Du vil bli en del av et tverrfaglig team i Støtte- og utviklingsavdelingen som består av medarbeidere med både teknisk og administrativ kompetanse. Vi har et arbeidsmiljø med høy trivsel og motivasjon, og det er gode muligheter for kompetanseutvikling. 

Arbeidsoppgaver

 • nettverk (LAN og WAN)
 • brannmur og sikkerhet, herunder overvåkning og hendelseshåndtering
 • lagringsløsninger (hyperkonvergerte løsninger)
 • Azure og andre skyløsninger
 • containerteknologi
 • samhandlingsløsninger (videoløsninger, Skype/Teams med mer)
 • installasjon, konfigurasjon og administrasjon av operativsystemer, utstyr og programvare 
 • sikre stabil IT-drift, herunder tilfredsstillende rutiner, beredskap, kompetanse, dokumentasjon og teknologi

Sekundære oppgaver: 

 • telefonløsninger (sentralbord, mobiltelefoni)
 • oppfølging av leverandører
 • anskaffelser
 • prosjektdeltakelse og andre oppgaver som naturlig hører inn under ansvarsområdet 

Kvalifikasjoner

 • høyere og relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå innenfor informasjonsteknologi. Omfattende og relevant erfaring innenfor aktuelt fagområde kan kompensere for manglende formell utdanning. Søkere med utdanning fra utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med tilsvarende norsk utdanning
 • minimum fem års relevant erfaring innen forvaltning og videreutvikling av infrastrukturløsninger nevnt ovenfor
 • gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 
 • til stillingen krever vi sikkerhetsklarering på nivå strengt hemmelig, og oppstart i jobben vil være når klareringen er på plass. Det må opplyses under ev. intervju om forhold som kan påvirke dette
 • Vi ønsker også at du har:
  • erfaring med flere av de nevnte arbeidsoppgavene
  • gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • god teknisk forståelse, er fremoverlent og er nysgjerrig på ny teknologi
 • initiativrik
 • stor arbeidskapasitet med god prioriterings- og gjennomføringsevne
 • selvstendig, selvgående og strukturert
 • fleksibel, kreativ og løsningsorientert
 • gode samarbeidsevner og er en dyktig relasjonsbygger
 • god formidlingsevne 

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver fra kr 620 000 til kr 789 200. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • bevisst satsing på kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • sommertid 

Sted: Storgaten 16, 0184 Oslo

Søknadsinformasjon

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Vitnemål og attester legges ved søknaden.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles hvis ønsket om reservasjon ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Kontaktpersoner

Ine-Merete Hansen
Avdelingsdirektør
Mobil: 951 35 291

Hvem er Riksrevisjonen?

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo. Vi har regionkontorer i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og på Hamar. Vi har ca. 450 årsverk.