Vil du bidra til bedre kvalitet i dagens og framtidens bygninger?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse


SINTEF BYGGFORSK AVD OSLO

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutter, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. SINTEF sin visjon er: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF - Byggforsk er et av de syv forskningsinstituttene i SINTEF og er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, produktdokumentasjon og kunnskapsformidling. Instituttet har 246 ansatte og en omsetning på NOK 330 mill.

Vi søker fagredaktører til en spennende jobb i krysningspunktet mellom forskning, praksis og kunnskapsformidling. Du er faglig dyktig og engasjert, har gode formidlingsevner og interesse for å gjøre kunnskap lett forståelig. I jobben blir du prosjektleder og får ansvar for aktuelle fagområder i Byggforskserien.

SINTEF er en attraktiv arbeidsplass med unike muligheter for mennesker med viten og vilje. Du vil jobbe i et tverrfaglig miljø med et anerkjent kunnskapsverktøy som er i kontinuerlig utvikling.

Arbeidsoppgaver:

 • Fagredaktør og prosjektleder i Byggforskserien
 • Ansvar for fagområder i Byggforskserien
 • Tverrfaglig samarbeid med instituttets forskningsmiljøer
 • Kontakt og samarbeid med eksterne fagmiljøer i byggenæringen
 • Bidra til kursing og faglig formidling mot byggenæringen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Master/bachelor of science eller tilsvarende utdannelse
 • Utdanning og/eller erfaring innen ett eller flere av områdene: Bygningskonstruksjoner, mur og puss, våtrom, bygningsfysikk, FDV, byggskader, oppgradering
 • Erfaring fra rådgiver, entreprenør eller arkitektkontor, gjerne også prosjektledelse
 • God skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Gode samarbeidsevner
 • Interesse for å formidle byggfaglig kunnskap i en lett forståelig form
 • Gjerne erfaring med bruk av BIM eller andre IT-verktøy i byggeprosjekter

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for faglig fordypning og utvikling
 • Kreativt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger

Se mer om Byggforskserien på www.sintef.no/byggforsk og www.byggforsk.no.

Kontaktpersoner

Yvonne Cagnol Hveem
Telefonnummer: +47 97 68 70 20