Vil du bidra til at eksisterende eiendomsmasse fremstår enhetlig?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Jernbaneeiendom eier og forvalter ca. 2400 bygg og 4500 grunneiendommer som samlet gir et areal på nærmere 125 millioner kvadratmeter. Eiendomsporteføljen er langstrakt, mangfoldig og kompleks. Gjennom eierrollen har vi ansvar for all forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen. Vi er opptatt av å optimaliserer det arealet Bane NOR benytter slik at eventuelt overskuddsareal kan få en annen inntjening.

Vi er på jakt etter deg som ønsker å være en faglig nøkkelressurs både for ledergruppen i Jernbaneeiendom og ut i regionene, spesielt for drifts- og vedlikeholdssjefene. Du skal bistå regionene med rådgivning innen prosjektledelse av små og store vedlikeholdstiltak, leietagertilpasninger og større ombyggingsprosjekter. I tillegg vil stillingen innebære oppfølging av tilstandsanalyser og bistand ved planlegging av vedlikehold og utarbeidelse av vedlikeholdsplaner. Du vil ha ansvar for å bidra til at vedlikehold og oppgradering av eiendomsmassen fremstår enhetlig, med god registrering av utført arbeid.

Vi ser etter deg som vil være driveren for innholdsutvikling og oppfølging av drifts- og vedlikeholdssystemet for jernbaneeiendom. Du vil få et spesielt ansvar for å initiere og bistå i gjennomføring av nye eller endrede krav innen fagområdet og bidra til å utvikle en kvalitet- og sikkerhetskultur i avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Yte faglige råd, støtte og opplæring i avdelingen
 • Bistå regionene i interne revisjoner av små og store byggprosjekter, utforming av krav og prosjektering av vedlikeholdstiltak, leietagertilpasninger og ombyggingsprosjekter, inkludert krav til dokumentasjon
 • Bistå regionene med oppfølging og gjennomføring av prosjekter
 • Bistå ved innhenting og utarbeidelse av tilstandsanalyser, yte rådgivning og støtte ved planlegging av vedlikeholdstiltak
 • Bistå regionene i faglig oppfølging av ulike driftsavtaler på operativt nivå
 • Bistå i innkjøpsarbeidet av tjenester innen området
 • Avdelingens nøkkelperson på gjeldende lover og regler innen fagområdet og bistå ved utarbeidelse av styrende dokumenter i Bane NOR Eiendom
 • Overordnet ansvar for bruken og innholdsutvikling i FDV-systemet for avdelingen
 • Være pådriver for nye innovative løsninger og beste praksis innen fagområdet
 • Prosjektlederansvar for gjennomføring av større byggeprosjekter
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør/ingeniør innen byggfag med minimum tre års erfaring fra tilsvarende stilling
 • Kunnskap om relevante lover, regelverk, forskrifter og standarder
 • Gode datakunnskaper og erfaring med bruk av FDV-systemer
 • Erfaring med å utvikle systemer og utforme krav
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Prosjektledererfaring

Personlige egenskaper

 • Målrettet, systematisk og resultatorientert
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Moderne kontorlokaler sentralt i Oslo
 • For tiden personalbillett med NSBs tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Tove R Steinheim Solbakken
Telefonnummer: +47 917 74 845

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon