Vil du bidra til at de norske strømnettselskapene blir mer effektive?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en medarbeider som vil jobbe i et team med kompetente kollegaer som har som hovedoppgave å regulere rundt 120 strømnettselskapers inntekter. Har du i tillegg interesse for programmering, strukturering av data og automatisering av arbeidsprosesser, er du ekstra interessant for oss. Du vil også delta i tilsynsaktiviteter og bidra i saksbehandlingen på seksjonens ansvarsområder.

I denne stillingen vil du få god innsikt i det norske kraftsystemets oppbygging og virkemåte, samt reguleringen av dette.

Norge har store og spennende utfordringer når det gjelder energiforsyningen.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE spiller her en vesentlig rolle. Avdelingen har ansvar for å legge til rette for effektive nettselskaper og et effektivt kraftmarked, samt å føre tilsyn med energisektoren. Dette innebærer utvikling av regelverk, aktiv regulering gjennom vedtak, informasjon/rådgivning, samt overvåkning og kontroll. Avdelingen deltar i europeisk regelverksutvikling. RME består av fem seksjoner, og har om lag 60 ansatte med økonomisk, teknisk og juridisk bakgrunn. 

Du vil jobbe i Seksjon for økonomisk regulering (RME-Ø) sammen med 12 medarbeidere som alle er økonomer. Vi er ansvarlige for den økonomiske reguleringen av nettselskapene og for gassdistribusjonsnett på land, og ivaretar myndighetenes kontroll med disse monopolene. Vi utvikler bl.a. regelverk og reguleringsmodeller, sammenligner nettselskapenes effektivitet, samler inn og kontrollerer økonomiske og tekniske data, utvikler økonomiske analyser og gjennomfører stedlig tilsyn. Vi deltar i nordiske og europeiske samarbeidsorganisasjoner, og yter bistand til utviklingsland på områder hvor vi har unik kompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle metoder, modeller og regelverk for inntektsregulering
 • Analysere kostnadseffektiviteten til nettselskapene
 • Fastsette nettselskapenes inntektsrammer
 • Strukturere data, programmere i R og automatisere arbeidsprosesser
 • Delta på tilsyn hos nettselskapene
 • Saksbehandling på seksjonens ansvarsområder
 • Jobben vil innebære noe reisevirksomhet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå, fortrinnsvis med økonomi i fagkretsen.
 • Interesse for å arbeide med digitalisering, strukturering av data og automatisering av arbeidsprosesser.
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk

Ønskelig/fordelaktig:

 • Erfaring med utvikling av analyser/modeller
 • Erfaring med programmering/koding
 • Erfaring med bruk av R
 • Erfaring med strukturering av databaser
 • Kjennskap til effektivitetsanalyser

Personlige egenskaper

 • Du er samarbeidsorientert og liker å jobbe i team
 • Du er åpen, utadvendt og kommuniserer godt både internt og eksternt
 • Du evner å tenke helhetlig, og har gode analytiske evner
 • Du er strukturert, kvalitetsbevisst og resultatorientert
 • Du er initiativrik, fleksibel, serviceinnstilt og ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • En sterk kunnskapsorganisasjon med høy, tverrfaglig kompetanse
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Mulighet for å engasjere seg i internasjonalt arbeid, både europeisk regulatorsamarbeid og bistandsprosjekter
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Trening i arbeidstiden, treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Årslønn innenfor spennet kr 460 000 – kr 600 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver (1408/1434). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn eller stillingskode seniorrådgiver vurderes. Endeling lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.                        

Kontaktpersoner

Hilde Marit Kvilte
Seniorrådgiver
Telefonnummer: 22 95 92 34
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: 22959862
Tore Langset
Seksjonssjef
Telefonnummer: 900 56 552

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger