Vil du bidra til å utvikle og utnytte innsamlingen til Etterretningstjenesten?

Overingeniør/Senioringeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten - Viten om verden for vern av Norge

Vårt oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Vi søker nå etter ingeniører som kan bidra til å utvikle og utnytte innsamlingen vår og gi oss ny innsikt. 

Vi søker deg som er nysgjerrig og liker tekniske utfordringer. Du synes det er morsomt å jobbe i prosess, utvikle nye metoder og sammenstille forskjellige datasett for å finne ny innsikt. Du må like å jobbe i team, samt være god på relasjoner, siden stillingen vil være bindeledd mellom teknisk og operativt miljø.

Du vil trives i denne stillingen dersom du finner Etterretningstjenestens oppdrag interessant og liker å jobbe på lag med andre for å skape gode produkter og applikasjoner. Du liker frihet rundt teknologivalg, men kan likevel trives med språk som Java eller React. Du liker smidige utviklingsprosjekter som Scrum og DevOps, og ser verdien i "Continious Delivery" med kortest mulig tid fra utvikling til produksjon. Dersom du også synes det er spennende med lagringsteknologier som NoSOL, ElasticSearch eller grafdatabaser, er det lett å finne inspirasjon og mening i hverdagen hos oss.

Arbeidsoppgaver

Du vil være en del av et tverrfaglig team hvor arbeidet består av:

 • Mål- og aksessutvikling
 • Metodeutvikling - bidra til utvikling av metoder for målutvikling, innsamling og bearbeiding
 • Du vil støtte et bredt fagmiljø som trenger nettopp din kompetanse for å løse sitt oppdrag

Kvalifikasjoner

Må-krav

For overingeniør:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Meget gode norsk og engelskkunnskaper
 • God teknisk innsikt og sikkerhetsforståelse
 • Erfaring innenfor ett eller flere av disse områdene:
  • Programmering med Python, C++, Java eller Javascript
  • Databaser, gjerne SQL eller ElasticSearch
  • RF-teknologi
  • Nettverks- og kommunikasjonsteknologi, herunder trådløs kommunikasjon, hardware, firmware, ruting, vlan, tunellering,IoT og M2M

For senioringeniør:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resulatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Meget gode norsk og engelskkunnskaper
 • God teknisk innsikt og sikkerhetsforståelse
 • Erfaring innenfor ett eller flere av disse områdene:
  • Programmering eld Python, C++, Java eller Javascript
  • Databaser, gjerne SQL eller ElasticSearch
  • RF-teknologi
  • Nettverks- og kommunikasjonsteknologi, herunder trådløs kommunikasjon, harware, firmware, ruting, vlan, tunellering,IoT og M2M

Ønsket-krav

 • Kjennskap til Etterretningstjenesten, Forsvaret, NATO
 • E-faglig operativ erfaring
 • Prosjekterfaring
 • Grunnleggende russiske språkkunnskaper
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort klasse B og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt. 

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere. 

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning. 

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 583 500 - 665 700 [Lønnstrinn 64-71] i stillingen som overingeniør (1087) / 650 300 - 752 800 (lønnstrinn 70-77) i stilling som senioringeniør (1181) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 45 98

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger