Vil du bidra til å sikre Norge i en urolig verden?

Fullstackutviklere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å bevare Norge, våre verdier og vår frihet?

Kanskje har du et våkent blikk på verdenssamfunnet og hendelsene rundt oss?

Har du tenkt på å kunne anvende din IT-kompetanse til noe «mer»?

Bli med på laget. Bli med på å lage de beste verktøyene for å varsle om ytre trusler mot Norge!

Du vil trives i denne stillingen dersom du finner Etterretningstjenestens oppdrag interessant og liker å jobbe på lag med andre for å skape gode produkter og applikasjoner. Du liker frihet rundt teknologivalg, men kan likevel trives med språk som Java eller React. Du liker smidige utviklingsmetoder som Scrum og er glad i automatisering, maskinlæring og DevOps. I tillegg ser du verdien i "Continuous Delivery" med kortest mulig tid fra utvikling til produksjon. Du kan også dykke litt dypere i stacken og faktisk deployere systemer, men også sette opp løsninger for selve kontainerorkestreringen (f.eks. Kubernetes).

Høres disse tingene spennende ut, så burde du søke på denne stillingen. 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre smidig programvareutvikling, videreutvikling og implementering av operative etterretningsapplikasjoner
 • Utarbeide arkitektur og planlegging av applikasjonsutvikling
 • Videreutvikle, drifte og vedlikeholde eksisterende applikasjoner
 • Bidra aktivt til kompetanseheving

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med Java og applikasjonsutvikling
 • Meget gode språkkunnskaper i norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Javascript, Html, CSS, React, Node.js, Linux. Erfaring med smidig arbeidsmetodikk, DevOPS, teamarbeid, oppsett av miljøer og produksjonssetting av løsninger
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.

Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For denne konkrete stillingen ser vi videre at du er resultatorientert, kreativ og initiativrik.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få konkurransedyktige vilkår og lønn etter avtale. 

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 95 036

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger